Markforsøg – planter, teknik og metoder

Vi tilbyder markforsøg inden for en lang række områder. Via et tæt samarbejde med forsøgsenheder over hele Danmark tester vi dine produkter under forskellige forhold såsom jordbundstype og vejrforhold. Desuden kan vi, via konceptet FarmTest, afprøve ny maskinteknik eller dyrkningsmetoder.

Vi tilbyder blandt andet:

Markforsøg med:

  • Sorter
  • Gødskningsprodukter
  • Plantebeskyttelsesmidler
  • Dyrkning af nye afgrøder

Farmtest

  • Test af maskinteknik
  • Nye metoder til dyrkning