Husdyr - Kvæg

Vi tilbyder test og afprøvninger af produkter i danske kvægbesætninger. Vi kan bl.a. tilbyde at måle effekt på mælkeydelse, tilvækst, reproduktion, sundhed, velfærd, metanudledning, ammoniakemission, m.v. – samt økonomisk vurdering heraf.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Forsøg med malkekøer, opdræt, slagtekalve og småkalve
  • Afprøvning af grovfoder, tilskudsfoder og foderadditiver i malkekvægs- og slagtekalvebesætninger 
  • Test af veterinære produkter i malkekvægs- og slagtekalvebesætninger 
  • Test og vurdering af løsninger til luftrensning, vandrensning, ventilation, inventar, m.v.
  • Test af teknologiske løsninger til produktionsstyring
  • Måling og dokumentation af metanudledning fra ungdyr, kødkvæg og malkekøer
  • Beregninger på klimatiltag og klimaaftryk hos mælke- og oksekødsproducenter
  • Dataanalyser af eksisterende data i Kvægdatabasen evt. kombineret med andre datakilder