Husdyr - Gris

Har din virksomhed brug for solid dokumentation af jeres produkters effekt, så skal du samarbejde med vores grisefaglige eksperter. Vi har 40 års erfaring med at gennemføre afprøvninger i danske grisebesætninger.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Sammenlignende fodringsforsøg med pattegrise, smågrise, slagtegrise, polte og søer
 • In Vitro forsøg (i reagensglas) til bestemmelse af fordøjelighed
 • Bestemmelse af fordøjelighed af protein og aminosyrer i foder 
 • Bestemmelse af fodermidlers fækale fordøjelighed af mineraler, fibre og kvælstofudnyttelse 
 • Velfungerende og veldokumenteret dansk system på blandingsniveau, som er frit tilgængeligt
 • Måling af totaludnyttelse af foder inkl. udskillelse af metan i klimakamre
 • Måling af metan, ammoniak og lattergas emissioner fra stalde 
 • Tests til at dokumentere emissionsreducerende teknologi   
 • Faglig vurdering af et fodermiddel/produkt, som efterfølgende kommer med i fodermiddeltabellen til potentiel publicering på SEGES Innovations kanaler
 • Test og vurdering af løsninger til luftrensning, vandrensning, ventilation, inventar mv.
 • Kliniske afprøvninger og assistance til opdatering af veterinærprodukters egenskaber og betingelser (SPC)
 • IT-løsninger til at forbedre udnyttelsen af data fra management systemer