Strategi og virksomhedsledelse

I SEGES Innovation tilbyder vi skræddersyet specialrådgivning til virksomheder i fødevareklyngen om strategi og virksomhedsledelse.

Strategi og forretningsudvikling

Vi understøtter ledelsen i den enkelte virksomhed med viden, indsigt, processtyring, analyser og sparring i arbejdet med udvikling af en ny strategi og tilhørende strategiske handlingsplaner. Vi kan blandt andet hjælpe med at: 

 • Evaluere nuværende strategi, verdensbilledet og virksomhedens position i dag
 • Udarbejde 360 graders SWOT-analyse af virksomheden, værdikæden og dens omverden
 • Synliggøre forandringsbehov, muligheder og risici
 • Udarbejde scenarier og forretningsmodeller
 • Formulere virksomhedsstrategi
 • Nedbryde virksomhedsstrategien til strategiske handlingsplaner
 • Understøtte eksekvering af virksomhedsstrategien

Risikostyring

Vi understøtter ledelsen med helhedsorienteret risikostyring, risikoanalyse og risikoprioritering. Vi kan blandt andet hjælpe med at: 

 • Identificere og kortlægge virksomhedens risici
 • Prioritere og vurdere disse risici og eventuelt samspil
 • Håndtere risici – risikostyring
 • Udarbejde handleplaner og sikre implementering – risikorapportering og kommunikation

Virksomhedsledelse og lederskab

Vi understøtter og sparrer med ejer-/virksomhedsleder i rollen som direktør. Rådgivningen omhandler blandt andet: 

 • Mennesket og familien bag
 • Personlig udvikling – mindset, adfærd og forandringsparathed
 • Virksomhedsledelse og lederskab
 • Organisering – ansvar og roller
 • Virksomhedsstrategi, risikostyring og bæredygtig forretningsudvikling
 • Digitalisering og brug af data
 • Kommunikation – internt og eksternt
 • Virksomhedskultur og HRM
 • Sparring og opfølgning på drift og eksekvering
 • Etablering og drift af advisory board
 • Etablering og drift af bestyrelse