Mælkekvalitet der kan mærkes på bundlinjen

Får du det højst mulige kvalitetstillæg for din mælk? Hvis ikke, så tag en snak med SEGES Innovation

Selvfølgelig skal du tjene gode penge på god mælk. Så tag et kig på din seneste afregning fra mejeriet. Er du tilfreds, eller er der nedgang i mælkeprisen?

Der er ingen skam i at bede om hjælp, men det er en skam ikke at opnå det bedst mulige resultat.

SEGES Innovation råder over et team af uvildige mælkekvalitetsrådgivere, der rykker ud på hele landets malkekvægsbedrifter og giver rådgivning og værktøjer til, hvordan mælkens kvalitet kan forbedres. Og de kigger ikke kun på malkeanlægget, men på alle muligheder for at højne mælkekvaliteten.

Hvis en besætning med 200 køer rykker fra Arlas næstbedste til den bedste klasse i celletal, vil alene det højere kvalitetstillæg betyde cirka 40.000 kr. i ekstra afregning om året. 

Sådan kan vi hjælpe dig med høj mælkekvalitet

Med udgangspunkt i din hverdag og dine udfordringer finder mælkekvalitetsrådgiveren potentialerne og giver dig konkrete råd og værktøjer i en lettilgængelig plan. Vi forklarer og demonstrerer – og vi følger op, så vi sikrer, at resultaterne følger med.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med dig, den praktiserende dyrlæge, kvægbrugsrådgiveren, leverandørerne af malkeudstyr og mejerierne.

Mælkekvalitetsrådgivningen omfatter blandt andet:

  • Mælkens bakteriologiske kvalitet
  • Indretning af malecenter og instruktion i korrekt malkning
  • Teknisk afprøvning af malkeanlæg og køletanke
  • Behandling og forebyggelse af yverbetændelse/mastitis
  • Forbedring af dyrenes generelle trivsel
  • Staldforholdene

Vi tilbyder også at undervise og instruere evt. nye medarbejdere, så de ved, hvad der forventes, og hvilken forskel det gør, at mælkekvaliteten er i orden.

Se rådgivningspriser pr. 1. april 2023

Rådgivning både telefonisk og ved besøg vil efterfølgende blive faktureret.

Priserne afhænger af, hvilket mejeri du leverer til.

De mejerier, der indgår i Mejeriaftalen (0,14 øre), indbetaler til fællesskabet, og derfor er timeprisen billigere.

 

En del af Mejeriaftalen*

Ikke en del af Mejeriaftalen** (0,14 øre)

Startgebyr 1.500 kr. 2.100 kr.
Rådgivning pr. time 1.000 kr. 1.400 kr.
Kørsel > 2 timer 500 kr. pr. time 500 kr. pr. time
Kørsel pr. km Gældende takst Gældende takst

* Thise, Them, Mammen, Nørager, Naturmælk, Bornholm, Barrit
** Arla, Nørup, Vest mælk, Ingstrup, Sømælk

Aktuelt