Biogas

Med os som samarbejdspartner får du uvildig og skræddersyet specialrådgivning om biogas, så du får det maksimale ud af eksisterende muligheder.

I SEGES Innovation arbejder vi for at skabe nye forretningsmuligheder for landbruget samt sikre, at vi udnytter de tilgængelige ressourcer bedst muligt. Vi arbejder på at bringe bioraffinering ud af de akademiske tidsskrifter og ned på jorden – ned på de danske marker. 

Bioraffinering handler om at udnytte en biomasses bestanddele mest effektivt – f.eks. ved at producere et bæredygtigt og økologisk alternativ til GMO-soya fra græs. 

Derudover arbejder vi med biogas, hvor vi har mangeårig erfaring.

Kom godt i gang med biogas

Vi kan hjælpe dig med blandt andet:

  • At rådgive om bæredygtighedscertificering af bionaturgas og råvarer
  • At kortlægge lokalt tilgængelige mængder af husdyrgødning
  • At rådgive om kontrakter omkring afsætning af biomasser og gasaftaler
  • At vurdere af gødningspotentiale i afgasset biomasse og sikring af, at du bliver kompenseret, hvis du får mindre gødning tilbage, end du afleverer
  • At udarbejde forretningsplaner med anlægs- og driftsøkonomi for biogasanlæg

Vi løser mange af vores opgaver i tæt samarbejder med rådgivningsvirksomheder i DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning.

Læs eller hent folderen: Får du det bedste ud af dit biogasanslæg?