Abonnementsordning

Vær sikker på, at der altid er styr på din mælkekvalitet med abonnementsordning hos SEGES Mælkekvalitet.

Abonnement - Celletal

 

Indeholdt i abonnement

Ekstra tilkøb

Indledende telefonisk samtale med forventningsafstemning

X

 

Opstartsbesøg

 • Besætningsgennemgang samt afdækning af problemstilling

 • Vurdering af staldmiljø og hygiejne

 • Dynamisk måling under malkning

 • Hygiejne under malkning

 • Vurdering af malkerutiner, mulighed for at vurdere flere malkere

 • Pattespidsscore - vurdering af udtrukne pattekanaler

 • Hygiejnescore af køer

 • Tjek af pattemidler brugt før og efter malkning

X

 

Rapport med konklusion samt aftalte tiltag og planlagt opfølgning

X

 

Telefonisk opfølgning hvert kvartal - første kvartal hver måned

X

 

Overvågning af din mælkekvalitet jf. kritiske målepunkter

X

 

Analysegennemgang i DMS (fjernsupport)

X

 

Telefonrådgivning med faglig sparring, fri telefon

X

 

Malkekursus - teori og praktik

 

X

Instruktion om afgoldning og behandlingsteknik

 

X

Opfølgende besøg

 

X

Abonnement - AMS

 

Indeholdt i abonnement

Ekstra tilkøb

Indledende telefonisk samtale med forventningsafstemning

X

 

Opstartsbesøg

 • Besætningsgennemgang samt afdækning af problemstilling

 • Vurdering af staldmiljø og hygiejne

 • Hygiejne, robot og malkning

 • Hygiejnescore af køer

 • Vurdering af malkning

 • Tjek af pattemidler brugt før og efter malkning

 • Vejledning om håndtering af alarmlister - yversundhed

X

 

Rapport med konklusion samt aftalte tiltag og planlagt opfølgning

X

 

Telefonisk opfølgning hvert kvartal - første kvartal hver måned

X

 

Overvågning af din mælkekvalitet jf. kritiske målepunkter

X

 

Analysegennemgang i DMS (fjernsupport)

X

 

Telefonrådgivning med faglig sparring, fri telefon

X

 

Dynamisk måling under malkning

 

X

Instruktion om afgoldning og behandlingsteknik

 

X

Opfølgende besøg

 

X

 

 

2-3 timer

4-5 timer

6-7 timer

7 timer

Opstartsbesøg afhængig af antal malketimer
Ekskl. kørsel

5.900,-

7.900,-

9.900,-

9.900,- + 995 pr. ekstra time udover 7 timer

Pris pr. måned

775,-

775,-

775,-

775,-

Timepris ved yderligere rådgivningsbesøg

1.075,-

1.075,-

1.075,-

1.075,-

Læs om hele abonnementsordningen 

Se abonnementsbetingelser