Vandregnskab online – hold styr på markernes vandingsbehov

I Vandregnskab Online kan du hver dag se det konkrete behov for vanding af de enkelte marker. Programmet beregner det daglige tab i kroner, hvis du undlader at vande.

Publiceret 10.07.2023

Sådan fungerer Vandregnskab Online

Med afsæt i den aktuelle fordampning, nedbør og egne registrerede vandinger, beregner Vandregnskab Online automatisk udviklingen i markens indhold af plantetilgængeligt vand, og sammenholder det med afgrødens tørkefølsomhed.

Se priser på SEGES digitale løsninger

Se alle SEGES Innovations digitale løsninger