FarmTracking abonnementsoversigt

Find det FarmTracking abonnement, der passer bedst til dig og dine behov.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte SEGES Innovations Kundecenter.

Funktioner

Free

Basic

Premium

Mulighed for at arbejde på flere bedrifter samtidig
Påmindelser
Digitale besøgsrapport fra planteavlskonsulent ✓ 
Økologiske bedrifter: Se om afgrøderne er økologiske, konventionelle eller under omlægning
Markens jordtemperatur
Hotspot
- Oprettelse af hotspot
- Filtrering af hotspots


Markkort
- Se markernes placering på kortet
- Se afgrøderne grupperet med farve på kortet
- Filtrering af marker
- Tilføj visning af temakort f.eks. §3 natur, BNBO eller GML-søer
- Kørselsvejledning til markDyrkningsjournal
- Registrering af opgave i dyrkningsplan
- Pesticidkontrol på sprøjteopgaver
- Dokumentation af driftsreducerende tiltag
- Indtastning af udbytter i læs
 Styring af næringsstoffer
- Se markens planlagte behov for N, P og K
- Se markens total tilførte mængde af N, P og K
- Se og juster mængde af N, P og K i de enkelte gødningsopgaver
- Se indhold af N, P og K i husdyrgødning inkl. analyser
- Se og juster N-udnyttelse af husdyrgødning
   
✓ 
Vandingsmodul
- Overblik over vandingsspor og pumper på markkortet
- Oprettelse af vandinger med automatisk start af pumpe via SMS
- Overblik over hvornår vandingsmaskinerne er færdige
- Se vandingsbehov i dag og +7 dage for alle vandingsspor
     Gylleflydelagslog i SmartSlurry
- Hold styr på alle gylletankes gylleflydelag i appen SmartSlurry
- Modtag automatisk en besked, når det er tid til at inspicere gylleflydelaget
   

 


✓