FarmTime – tids- og opgaveregistrering

Få det gode overblik over tidsforbruget og mulighed for at optimere dine omkostninger med tidsregistrering i FarmTime.

Med FarmTime er det let for medarbejderne at tidsregistrere deres arbejdsdag på en skærm i stalden eller via FarmTracking App og EasyCow.

FarmTime hjælper også driftslederen til nemt at uddele opgaver til medarbejderne og redigere i dem efterfølgende via FarmTime.dk.  

Dine fordele med FarmTime er:

  • Du har et godt overblik over tidsforbruget på arbejdspladsen
  • Din vej mod udfakturering bliver kortere, når tidsregistreringen er korrekt
  • Du kan nemt uddelegere opgaver til medarbejderne og redigere i dem efterfølgende.

FarmTime fås i to udgaver: Det fulde program med både tids- og opgaveregistrering (FarmTime) samt en version kun med tidsregistrering (FarmTime Stempel). Det betyder, at du kan vælge den version, der matcher dit behov bedst.

Det er let at registrere både tid og opgaver med FarmTime 

Med FarmTime kan alle medarbejdere registrere deres arbejde, overarbejde, ferie og sygdom på en skærm i stalden og via FarmTracking App – og skal I kun stemple ind og ud, kan I også bruge EasyCow.


Via FarmTracking har I adgang til en dagslog funktion. Her kan medarbejderne stemple ind og ud og fortælle hvilke opgaver, de har udført eller er i gang med lige nu, og som driftsleder kan du uddelegere opgaver og redigere i dem efterfølgende.

Du får dermed et godt overblik over den tid, der bruges på de enkelte opgaver og kan sikre dig, at opgaverne planlægges, så de matcher arbejdstiden mest hensigtsmæssigt.

Samtidig er det også let at fordele tidsforbruget mellem lokationer, arbejdsopgaver, redskaber, marker og medarbejdere og registrere det hele via FarmTracking App eller pc.

Få mere info og hjælp til FarmtTime

Videoer og webinarer til FarmTime

Hjælp og vejledninger til FarmTime

Se priser på SEGES digitale løsninger

Se alle SEGES Innovations digitale løsninger