LCA og Carbon Footprint

Med en LCA (livscyklusvurdering) får du viden om miljøaftrykket af dine produkter gennem hele værdikæden. Vurderingen giver dig et godt grundlag for en mere bæredygtig praksis og anvendes af både virksomheder, forskningsinstitutioner og politikere.

LCA er et værktøj, der gør det muligt at vurdere miljøaftrykket af et produkt gennem den undersøgte værdikæde – f.eks. fra jord til bord. Det er en holistisk vurdering, der giver dig kvantitativ information om miljøpræstationen for et specifikt produkt i forhold til forskellige kategorier, såsom klimaforandringer, arealanvendelse, ferskvands-eutrofiering og menneskelig toksicitet. 

Hvorfor måle miljøpåvirkningen? 

Der kan være mange gode grunde til at måle miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være en god idé, hvis dine kunder og investorer ønsker at forstå miljøpåvirkningen af dine produkter eller processer, eller hvis du selv ønsker at: 

  • forstå dine hotspots og vurdere andre muligheder,
  • kommunikere om bæredygtigheden af dine produkter for at øge deres markedsværdi,
  • skabe et solidt informationsgrundlag for strategiske beslutninger.

I skemaet her kan du se, hvilke produkter LCA kan indeholde, og hvilke der er gode til bestemte behov. 

Produkt

Intern eller ekstern brug

Bedømmelse

Screening LCA Intern  Intern bedømmelse
LCA i overensstemmelse med ISO-bestemmelser Intern / ekstern* *Ekstern uvildig bedømmelse
LCA i overensstemmelse med PEF-metoder Intern / ekstern* *Ekstern uvildig bedømmelse

Sådan hjælper vi dig

Analyse: Vi starter med en grundig analyse af dit projekt og lytter til jeres behov. Dette giver os den nødvendige forståelse og hjælper os med at definere de rigtige mål for projektet.

Planlægning: Efter analysen udvikler vi en detaljeret plan for projektets omfang. Vi identificerer de nødvendige ressourcer og fastlægger tidsplaner.

Udførelse: Når planlægningen er på plads, går vi i gang med at udføre projektet. Vi holder dig løbende opdateret om fremskridt og sikrer, at projektet leveres til tiden og inden for budgettet.

Cases

Det Klimaneutrale Rugbrød

Klimavenlig produktion af plantebaserede fødevarer fra danske ærter (KlimÆPro)

Vejene til en mere klimavenlig dansk kalve- og oksekødsproduktion udgår fra malkekvægholdet

Klimaaftryk på foderet 

Livscyklusvurdering af den danske griseproduktion – ErhvervsPhD projekt