Dataindsigt og Dashboards

Få overblik og indsigt i dine mange data og træf informerede beslutninger.

Hver dag omdannes tusindvis af data til viden og beslutningsstøtte for fremtidens landmænd og interessenter i den danske fødevareklynge. Data giver nye indsigter, bedre beslutningsgrundlag og udvikling af services.

Vores unikke position i fødevareklyngen og faglige dybde kombineret med vores enorme datagrundlag hjælper dagligt vores kunder med effektiv beslutningsstøtte og målrettede styringsværktøjer, som giver høj forretningsværdi, og som skaber en bæredygtig fremtid for dansk landbrug. 

Datadrevne og innovative løsninger – udviklet til dine behov 

Vores moderne Business Intelligence platform giver os mulighed for at administrere millioner af data, som vi kombinerer og beriger med vores dybe faglig indsigt. Således kan vi gøre kompleks faglig viden tilgængelig på en letforståelig måde. Vi kan blandt andet hjælpe på følgende måde:

  • Vi kombinerer vores Business Intelligence platform med dyb faglig indsigt for at trække værdifuld indsigt ud af komplekse datamængder. 
  • Vi udvikler nøgletal og interaktive Dashboards og udnytter avancerede analytiske metoder som Machine learning og AI, som giver dig en unik mulighed for at træffe informerede beslutninger, identificere værdifulde indsigter og optimere din forretningsstrategier på en mere effektiv og proaktiv måde. 
  • Vi samarbejder med fødevareklyngen om at beregne landbrugets klimaaftryk.

Sådan hjælper vi dig

Analyse: Vi starter med en grundig analyse af dit projekt og lytter til jeres behov. Dette giver os den nødvendige forståelse og hjælper os med at definere de rigtige mål for projektet. I denne fase inddrager vi gerne vores eksperter i at forstå brugernes behov. 

Udførelse: Vi arbejder agilt med en iterativ tilgang til projektstyring og arbejdsprocesser. Udviklingen sker i tæt samarbejde med dig, og en hyppig kommunikation sikrer, at vi løbende leverer resultater og effektivt kan tilpasse løsningen til dine behov.