Organisation

Læs mere om vores koncernstruktur, ejerskab, bestyrelser, direktion og organisationsdiagram.

Koncernstruktur

Koncernen tæller syv enheder: SEGES Innovation Fonden, som udgør ultimativt ejerskab og seks selskaber under denne med i alt 529 medarbejdere.
SEGES Innovation P/S har 484 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Agro Food Park i Aarhus samt Axelborg i København og forsøgsstationen i Karup J.
Datalogisk A/S har til huse på Falster og beskæftiger 11 medarbejdere, der udvikler driftsledelses-programmer til planteavlere og som har yderligere to datterselskaber, Agrinavia AB i Sverige og Agrinavia Polska z.o.o. i Polen.
HortiAdvice har hovedkontor i Odense samt en afdeling i Agro Food Park og omfatter 34 medarbejdere, som rådgiver inden for gartneri, frugtavl samt grøntsags- og planteskoleproduktion.  


Ejerskab og indflydelse

SEGES Innovation Fondens bestyrelse er den øverste myndighed og består af tre medlemmer, hvoraf to er uafhængige ift. til stifteren og et medlem er valgt af stifteren. Selskabet SEGES Innovation Fonden er stiftet af Landbrug & Fødevarer, men er efterfølgende blevet udskilt fra Landbrug & Fødevarer koncernen og ejerskabet er uigenkaldeligt overdraget til Fonden. 

Direktionen for SEGES Innovation P/S

Administrerende direktør, Tom Heron

Direktør for Innovation, Lisbeth Henricksen

Direktør for Digital, Ivar Ravn

Bestyrelsen for SEGES Innovation Fonden

Lars Hvidtfeldt (formand)

Stilling: Godsejer, Gl. Kirstineberg Gods Funktionsperiode indtil 19.11.23

Henning Otte Hansen

Stilling: Seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Funktionsperiode indtil 19.11.23

Maria Kofod Larsen

Stilling: Koncerndirektør, People, Communication & ESG, Semler Gruppen Funktionsperiode indtil 19.11.23

Bestyrelsen for SEGES Innovation P/S

Anders Harck (formand)

Stilling: Landmand Funktionsperiode indtil 02.05.24

Lars Johansson (næstformand)

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem Funktionsperiode indtil 02.05.24

Lars Jonsson

Stilling: Landmand Funktionsperiode indtil 02.05.24

Charlotte Rønhof

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem Funktionsperiode indtil 02.05.24

Birgitte Skadhauge

Stilling: Forskningsdirektør, vice president, Carlsberg, adjungeret professor, Københavns Universitet Funktionsperiode indtil 02.05.24

Malene Østergaard Bach (medarbejderrepræsentant)

Stilling: Forretningschef, SEGES Løsninger, Digital, SEGES Innovation Funktionsperiode indtil 26.08.24

Torkild Birkmose (medarbejderrepræsentant)

Stilling: Landskonsulent, Gødskning, Planter & Miljø, SEGES Innovation Funktionsperiode indtil 26.08.24

Organisationsdiagram

Bestyrelser og direktionen

Lokationer

SEGES Innovation er at finde på tre lokationer:  

  • Hovedkontoret ligger i Skejby ved Aarhus, hvor ca. 450 medarbejdere har deres daglige gang i Agro Food Park og nyder godt af naboskabet med ca. 1000 medarbejdere i de mere end 100 andre virksomheder tilknyttet landbrugs- og fødevareerhvervet. 
  • På Axelborg i København har ca. 40 medarbejdere kontorer i de historiske bygninger centralt placeret to minutter fra Hovedbanen og Rådhuspladsen.  
  • Endelig arbejder en håndfuld medarbejdere på forsøgsstationen Grønhøj ved Karup J.