Privatlivspolitik for SEGES Innovation P/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan SEGES Innovation P/S (''vi'' eller ''os'') behandler personoplysninger.

 1. Dataansvarlig

 2. Kontakt

 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  1. Rådgivning

  2. Uddannelse og kurser

  3. Salg fra netbutik mv.

  4. Software og indholdstjenester

  5. Analyse, forskning og statistik

  6. Sekretariatsbetjening

  7. Skadebehandling

  8. Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside

  9. Markedsføring

 4. Kategorier af personoplysninger

 5. Kilder

 6. Videregivelse af dine personoplysninger

 7. Opbevaring af dine personoplysninger

 8. Dine Rettigheder

 9. Ændringer af privatlivspolitikken

1. Dataansvarlig

SEGES Innovation P/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

SEGES Innovation P/S

CVR-nr. 42909769

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

E-mail: info@seges.dk

Telefon: +45 87 40 50 00

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 87 40 50 00 eller via e-mail til info@seges.dk.

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og anvender personoplysninger til en række forskellige formål, herunder:

 1. Rådgivning

  Vi leverer en lang række rådgivningsydelser til landbrugserhvervet, herunder rådgivning, f.eks. om avl, arbejdsmiljø, jura, økonomi, natur, miljø, dyresundhed, ledelse og IT.

  Når vi leverer en rådgivningsydelse, vil det ske med udgangspunkt i en sag, som vi opretter i et af vores sagssystemer. På sagen kan der være tilknyttet en eller flere personer, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er den part, som har bestilt rådgivningen, eller er rådgiver for denne, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og til at behandle sagen.

  Hvis du er den part som har bestilt rådgivningen, eller er rådgiver for denne, så behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

  Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.a (samtykke) eller art. 9.2.f (Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares...).

  Hvis der er tale om CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 og/eller 2 (det følge af lovgivningen eller den registrerede har givet samtykke).

 2. Uddannelse og kurser

  Vi udbyder kurser, uddannelser og temadage til alle interessenter inden for landbruget.

  Når du deltager i et kursus eller uddannelsesforløb hos os, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

  Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere kurser og udsende evalueringsskemaer mv.

 3. Salg fra netbutik mv.

  Vi sælger og leverer en række produkter og tjenester, der kan bestilles via vores netbutikker.

  Når du afgiver en bestilling, opretter vi en ordre i et af vore ordrestyringssystemer og vil i den forbindelse behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, til at levere det købte produkt eller tjeneste og til eventuel rådgivning omkring brug af produktet eller tjenesten.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

 4. Software og indholdstjenester

  Vi udbyder en række it-tjenester, herunder managementværktøjer til styring af landbrugsbedriftens produktion og økonomi, it-understøttelse til indberetning af lovpligtige oplysninger mv. til offentlige myndigheder samt indholdstjenester med landbrugsfagligt indhold.

  Adgang til it-tjenesterne sker på abonnementslignende vilkår. Når du bestiller en adgang, opretter vi et abonnement i et af vore ordrestyringssystemer og vil i den forbindelse behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til faktureringsformål, til at levere adgang til det købte produkt eller tjeneste og til at kommunikere med dig vedrørende installation og brug af produktet eller tjenesten. Vi bruger desuden personoplysningerne til optimering af vore it-tjenester, f. eks gennem fejlrettelse, personalisering af tjenesten og udvikling af ny funktionalitet.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...)

  Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at udvikle og optimere vore produkter og tjenester.

  I visse tilfælde er vi alene databehandlere på vegne af vores samarbejdspartnere. I disse tilfælde agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige, og denne privatlivspolitik finder ikke anvendelse ved behandlingen.

 5. Analyse, forskning og statistik

  Vi gennemfører og deltager hvert år i et stort antal forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på frembringelsen af ny viden, bæredygtig udvikling og effektive løsninger til fremtidens landbrug. Vi samarbejder blandt andet med forskningsinstitutter og virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder.

  Vi anvender i den forbindelse almindelige personoplysninger - f. eks. oplysninger om landbrugsvirksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

  I de indledende faser af et projekt behandler vi oplysningerne med henblik på at identificere de landbrugsvirksomheder, som er relevante at inddrage i det givne projekt og med henblik på at tage kontakt med et tilbud om deltagelse i projektet. Behandlingerne kan f. eks. omfatte udsøgning af bestemte drifts- eller produktionsformer, økonomiske nøgletal, beliggenhed etc.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 89.1 i persondataforordningen (Behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål..)

  Vi videregiver også i visse tilfælde almindelige personoplysninger til forskningsprojekter, som vi ikke selv deltager i. Videregivelsen sker udelukkende efter indhentelsen af en skriftlig erklæring fra modtager om, at behandlingen sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 (... statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning ...)

 6. Sekretariatsbetjening

  Vi stiller sekretariatsbistand til rådighed for en række samarbejder af forskellig karakter.

  Her sørger vi f. eks for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter, sagsbehandling og projektstyring.

  For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler vi en række almindelige personoplysninger på medlemmer, ansatte og bestyrelsesmedlemmer. I forbindelse med administration af betalinger, behandler vi CPR- og kontonumre.

  Behandlingen finder sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er vores ydelse af aftalt sekretariatsbistand.

  Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

 7. Skadebehandling

  Vi behandler persondata i forbindelse med behandling af forsikringer og skader, herunder erstatningskrav fremsat mod andre virksomheder, som har tegnet en forsikring gennem os.

  Vi registrerer oplysninger om personer, der er nødvendige for behandling af skadesagen og opgøre erstatningen, på baggrund af art. 6.1.b (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i) og/eller art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at kunne træffe en korrekt afgørelse i en erstatningssag.

  Hvis der er tale om følsomme oplysninger, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.a (samtykke) eller art. 9.2.f (Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares...).

  Hvis der er tale om CPR-nummer er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 1 og/eller 2 (det følge af lovgivningen, eller den registrerede har givet samtykke).

 8. Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmesider

  Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger, når du benytter vore portaler.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.f i persondataforordningen (Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse...). Den legitime interesse, vi forfølger, er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

  Se cookiepolitik for SEGES Innovation P/S’ hjemmesider på de individuelle hjemmesider, da cookies kan differentiere. 

 9. Markedsføring

  Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige aktiviteter, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig.

  Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.f i persondataforordningen (Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse...). De legitime interesser, vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

  I visse tilfælde er vi alene databehandlere på vegne af vores samarbejdspartnere. I disse tilfælde agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige, og denne privatlivspolitik finder ikke anvendelse ved behandlingen.

4. Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet, som beskrevet ovenfor, indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

 1. Rådgivning

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata, herunder oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. CVR-nr., oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

  3. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger, herunder brugernavn, CPR-nummer, CVR-nummer, CHR-nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

  4. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger: Vi kan indsamle helbredsoplysninger i forbindelse rådgivning.

 2. Uddannelse og kurser

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata, herunder oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. CVR-nr., oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

 3. Salg fra netbutik mv.

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode

 4. Software og indholdstjenester

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata, herunder oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. CVR-nr., oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

  3. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger, herunder brugernavn, CPR-nummer, CVR-nummer, CHR-nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering

  4. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode

  5. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice.

  6. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer, f.eks. når du giver andre adgang til at se dine data. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

  7. Almindelige personoplysninger: Placeringsdata. Vi indsamler data om din placering, som enten kan være præcise eller upræcise. Præcise placeringsdata kan være GPS-data (Global Position System) samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots, som vi indsamler, når du bruger placeringsbaserede produkter eller funktioner. Upræcise placeringsdata kan f.eks. være en placering fra din IP-adresse eller data, der angiver, hvor du befinder dig med mindre præcision, såsom i en by eller et postområde.

 5. Analyse, forskning og statistik

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata, herunder oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. CVR-nr., oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

  3. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger, herunder brugernavn, CPR-nummer, CVR-nummer, CHR-nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

 6. Videregivelse af dine personoplysninger

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger, herunder brugernavn, CPR-nummer, CVR-nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering samt lovpligtige indberetninger til Skat.

 7. Skadebehandling

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata, herunder oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. CVR-nr., oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

  3. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger, herunder brugernavn, CPR-nummer, CVR-nummer, CHR-nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

  4. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger: Vi kan indsamle helbredsoplysninger i forbindelse skadebehandling.

 8. Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside

  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter, du bruger, og de websider du besøger.

 9. Markedsføring

  1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemskab af landboforeninger mv.

  3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

5. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig

 2. Din arbejdsgiver, eksempelvis ved tilmelding til kurser og lignende

 3. Ved samkørsel af data fra landbrugsfaglige databaser (ved projekter og lignende)

 4. Offentlige myndigheder, såsom f.eks. Skat.

 5. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.

 6. Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR.

 7. Leverandører og aftagere, f.eks. grovvareselskaber, mejerier, slagterier eller dyrlæger, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.

 8. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.

 9. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed. Videregivelse sker alene i henhold til samtykke fra dig.

 2. Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Fødevaremyndighederne f.eks. i tilfælde af lovpligtige dyreregistreringer. Endvidere kan der være tilfælde, hvor vi er pålagt at videregive oplysninger til ikke offentlige myndigheder f.eks. forsikringsselskaber.

 3. Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter videregives i visse tilfælde til universiteter o. lign. med henblik på anvendelse i forskningsprojekter med analyse-, forsknings- og statistikformål. Videregivelsen sker kun på baggrund af aftale om fortrolig og tidsbegrænset anvendelse af oplysningerne, og om at eventuelle publicerede resultater kun må indeholde anonymiserede oplysninger.

  Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

  I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til databehandlere, herunder udbydere af software og it-drift. Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks med krav om, at databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med blandt andet følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

 2. For at overholde en retlig forpligtelse.

 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.

 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt med et krav, er forpligtiget efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

  Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter, herunder oplysninger indsamlet via forsøg, kontroller eller gennem løbende brug af vore it-tjenester (som f.eks. software, der er udviklet ovenpå Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen og Økonomidatabasen) opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse.

8. Dine Rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller såfremt der sker ændringer af de behandlinger vi foretager.

Sidst opdateret: 1. januar 2022