Verdens første klimaneutrale rugbrød bliver bagt i Danmark

Hvordan kan vi producere havregryn til morgenbordet og rugbrød fra marken til madpakken helt uden at belaste klimaet? Det har SEGES Innovation nu designet en opskrift på sammen med 10 stærke danske partnere inden for fødevarer, energi, landbrug og teknologi. Projektet ZERO med et samlet budget på 10,7 mio. kr. kombinerer kendte klimavirkemidler. Det bliver ført ud i livet de næste tre år med opbakning fra erhvervsstøtteordningen GUDP i Landbrugsstyrelsen.

Publiceret 12.01.2023

Danske klimaneutrale fødevarer er på vej ud til forbrugerne. I et nyt samarbejdsprojekt samler SEGES Innovation partnere fra hele fødevareværdikæden og producerer de første klimaneutrale fødevarer uden brug af klimakreditter. Partnerne i projektet er: COOP, Kohberg, Valsemøllen, Aarhus Universitet, Stiesdal SkyClean, Skovgaard Energy, BASF, Bureau Veritas, Fjordland, Innovationscenter for Økologisk Landbrug samt altså SEGES Innovation.

- Vi vil være de første i verden til give forbrugerne muligheden for at købe reelt klimaneutrale fødevarer. Virkemidlerne findes, men ingen har før kombineret dem for at producere fødevarer på en måde, hvor der opnås klimaneutralitet inden for værdikæden, siger Jens Elbæk, afdelingschef i Planter & Miljø i SEGES Innovation, Agro Food Park i Aarhus. 

Partnerne i projektet vil lave henholdsvis klimaneutrale rugbrød og havregryn. Projektet sætter kendte klimavirkemidler i spil såsom biokul, nitrifikationshæmmere og grøn ammoniak. Der laves en livscyklusanalyse på hvert af de to produkter, så det kan verificeres, at produkterne reelt bliver klimaneutraliserede, ikke bare klimakompenserede.

Julie Therese Christensen og Jens Elbæk. Foto: SEGES Innovation

Fødevareproduktion uden klimabelastning

- Dansk landbrug er indstillet på at producere klimavenligt, og derfor gælder det om at sætte fart på implementeringen af den grønne omstilling. Med dette projekt vil vi vise verden, at klimaneutral fødevareproduktion er muligt og forhåbentlig også rentabelt. Vi tror på, at der er en business case i, at landmanden kan producere klimaneutralt og derved kan opretholde et fornuftigt produktionsniveau uden at belaste klimaet, siger projektleder Julie Therese Christensen, der som specialkonsulent i Planter & Miljø i SEGES Innovation har initieret projektet. 

Projektet begynder 1. januar 2023 og løber indtil 31. december 2025. Det er finansieret af Landbrugsstyrelsens program, Grønt Udvikling og Demonstrationsprogram, der bakker op med 4,9 mio. kr. om projektet, og det samlede budget udgør 10,7 mio.kr. 

SEGES Innovation er landbrugets og fødevareerhvervets innovationshus, som udvikler løsninger og værktøjer til bæredygtig fødevareproduktion.

Fakta: Sådan skal rugbrødet og havregrynene dyrkes klimaneutralt

Klimavirkemidler i marken: 

  • Biokul: Halm fra marken undergår en iltfri forbrænding (pyrolyse), hvorved der dannes biokul. Biokul indeholder meget stabilt kulstof, som medvirker til en kulstoflagring, når biokul tilbageføres til marken. 
  • Nitrifikationshæmmere bremser omsætningen af kvælstof i marken, hvilket mindsker lattergasudledningen. 
  • Grøn ammoniak produceret ved brug af vedvarende energi benyttes som kvælstofgødning.