SEGES Innovation vinder udtagningskonsulentopgave

SEGES Innovation har siden 2017 haft det overordnede ansvar for oplandskonsulenterne, og nu styrkes klimaindsatsen, da ansvaret for en ny gruppe udtagningskonsulenter også placeres hos SEGES Innovation.

Publiceret 10.02.2023

SEGES Innovation får ansvaret for at koordinere udtagningskonsulenternes indsats med anlæg af vådområder, minivådområder og udtagning af lavbundsjord i Danmark. En fundamental brik i arbejdet med den grønne omstilling af dansk landbrug.

”I SEGES Innovation er vi glade og stolte over, at vi nu kan bygge videre på vores arbejde med oplandskonsulenterne med den nye udtagningsopgave. En opgave vi selvfølgelig glæder os meget til at arbejde med,” siger Irene Asta Wiborg, miljøchef i SEGES Innovation.

Udtagningskonsulenterne skal løse to opgaver. Oplandskonsulenternes nuværende arbejde med at etablere minivådområder og vådområder for at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet skal videreføres, og som det nye skal der findes mange nye lavbundsarealer, som skal udtages og vådlægges for at minimere klimabelastningen. 

”Det her arbejde handler om faglig ekspertviden og gode relationer. Udtagningskonsulenterne kender landmændene og landbruget. De bliver et helt centralt bindeled mellem lodsejerne, kommunerne og Naturstyrelsen. De skal stå for den opsøgende og tidlige dialog med lodsejere og hjælpe med at vælge de rigtige virkemidler til de specifikke arealer, og samtidig skal de koordinere effektivt med de resterende parter omkring udtagningsprojekterne,” siger hun.

Luftfoto af vådområde

Nu bliver der sat skub i indsatsen

Det bliver en enorm opgave at undersøge, hvordan man kan udtage alle de lavbundsarealer, som landbrugsaftalen omtaler. Derfor får udtagningskonsulenterne en afgørende rolle. 

”Lige nu har landbruget muligheden for at rykke sammen og få sat ekstra skub i indsatsen, så truslen om fx øget kvælstofregulering holdes fra døren. Her spiller udtagningskonsulenterne en afgørende rolle, men de kan ikke gøre noget uden lodsejernes velvilje. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man åbner dialogen med den lokale konsulent, så man kan tage en beslutning på et oplyst grundlag,” siger hun og fortsætter:

”De 10 mio. kr. årligt er et godt skridt på vejen, men med de ambitiøse mål der er sat for den grønne omstilling af dansk landbrug, så rækker pengene desværre ikke langt nok. Derfor håber vi på, at der findes yderligere finansiering, som kan understøtte denne afgørende indsats for både vandmiljøet og klimaets skyld.”

Fakta om pilotprojekter med udtagningskonsulenter

SEGES Innovation gennemførte i 2022 et pilotprojekt med udtagningskonsulenter i fem kommuner. Her blev landmænd inviteret til dialogmøder meget tidligt i processen, så lokal viden kunne danne grundlag for den optimale afgrænsning og udformning af projektet. 

Projektet blev evalueret af Aarhus Universitet, der konkluderede, at ”samarbejde mellem kommuner og udtagningskonsulenter har fungeret godt med afpassede roller og en klar fordeling af opgaver og omfang af arbejdsindsats”.

Holstebro 4. projekter  =  305 ha
Lemvig 1 projekt  = 148 ha
Holbæk 2 projekter  = 1.555 ha
Varde 1 projekt  = 260 ha
Tønder 1 projekt  = 1.300 ha
I alt 9 projekter  = 3.568 ha