SEGES Innovation lancerer digital ESG-rapport

Landbrugets digitale ESG-løsning ESGreenTool er netop udvidet med en enkel skabelon til ESG-rapportering, som kan bruges til at dokumentere en landbrugsvirksomheds tiltag inden for miljø, ledelse og det sociale område.

Publiceret 03.07.2023

Hvordan viser man omverdenen alle de gode ting, man gør på bedriften og måske har gjort i lang tid? 

Et godt svar er en digital ESG-rapport, der netop er kommet på gaden fra SEGES Innovation. Rapporten er en del af landbrugets digitale ESG-løsning ESGreenTool og gør det muligt at dokumentere en landbrugsbedrifts tiltag inden for miljø, sociale forhold og ledelse. 

”Med den nye rapport kan landmanden nu få kredit for de mange gode tiltag, han sætter i gang i det daglige arbejde på bedriften. Rapporten kan fx bruges over for banker og samarbejdspartnere, der vil have dokumentation for landmandens ESG-indsats,” siger director Jens Bligaard fra SEGES Innovation.

Digital ESG-rapport

Gratis demoversion

Den digitale rapport bærer navnet ESGreenTool Report og udkommer i første omgang som en gratis demoversion. Man skal med andre ord ikke have abonnement på ESGreenTool for at bruge rapporten. 

For at udfylde ESG-rapporten registrerer man nuværende og kommende tiltag inden for en række ESG-områder. Områderne dækker bl.a. klima, biodiversitet, vandmiljø, luftkvalitet, jordens frugtbarhed, husdyrenes sundhed og velfærd, ressourceanvendelse, økonomisk robusthed, arbejdsforhold og ledelse. Herudfra genereres automatisk en rapport, som kan udskrives og sendes på mail i PDF-format.

Bygger på høj faglighed

Den nye rapport bygger på den store faglige viden, som SEGES Innovation gennem mange år har opbygget om miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed. 

”Det er helt centralt, at en ESG-rapport bygger på høj faglighed og den seneste viden om bæredygtighed, hvis den skal have troværdighed over for fx banker og finansielle samarbejdspartnere. Derfor har vi brugt megen energi på at udvikle rapporten og sammen med Dansk Landbrugsrådgivning udvælge de vigtigste indikatorer inden for de forskellige områder,” siger Jens Bligaard.

Den nye ESG-rapport kan tilgås fra www.esgreentool.dk.  I de kommende måneder arbejdes der videre på det visuelle udtryk, og i september udvides ESG-rapporten med en betalingsversion, som bl.a. gør det muligt at gemme og ændre i de indtastede oplysninger. ESGreenTool er udviklet i samarbejde med Forenet Kredit og Nykredit.