Produktaftryk i ESGreenTool Climate

Brugere af ESGreenTool Climate får nu mulighed for at beregne et produktaftryk for afgrøder på marken på baggrund af egne data fra Mark Online.

Publiceret 04.09.2023

Fra den 4. september vil der være to udgaver af ESGreenTool Climate. Climate 1 og Climate 2.

Climate 1 er det nuværende værktøj, som indtil nu har været kendt som ESGreenTool Climate. Her kan brugerne som altid beregne den aktuelle klimabelastning som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften. Der ændres altså ikke ved hverken design eller funktioner.

Climate 2 vil fra d. 4. september være tilgængelig for alle brugere, men dog kun relevant for dem, som også har data i Mark Online. I Climate 2 vil brugerne kunne se deres marker og beregne både bedriftsaftrykket for markerne og produktaftrykket for afgrøderne. Det data, der overføres fra Mark Online, er fra 2022 og 2023 og tæller marker, afgrøder, udbytter og gødningstildeling. Der overføres både planlagt og registrerede data.

”Med et produktaftryk beregnet på baggrund af data direkte fra Mark Online vil brugerne få et helt nyt og unikt indblik i, hvilket aftryk de forskellige afgrøder har netop nu,” siger Jens Bligaard, director i SEGES Digital.

Skærmbillede fra produktet ESGreenTool Climate

Husdyrene kommer

Der ændres ikke ved abonnementspriserne, og alle abonnenter vil have adgang til både Climate 1 og Climate 2. Hjemmesiderne www.esgreentool.dk og www.landmand.dk vil være opdateret med adgang til begge udgaver. 

Climate 2 kan beregne produktaftryk i CO2e pr kg produceret afgrøde. Om ikke særligt længe kommer vi også med ny funktionalitet, der kan gøre det samme for grise og slagtekyllinger,” siger Jens Bligaard

Har du som bruger både husdyr og planteproduktion, anbefales det, at du fortsætter med at bruge Climate 1 for at have dine data samlet ét sted

På sigt vil der kun blive tale om ét klimaværktøj.

Hvis du vil vide mere om ESGreen Tool Climate 1 og 2 kan du kontakte SEGES Innovations kundecenter eller din lokale landbrugsrådgiver. Du kan også altid læse mere på esgreentool.dk.