Nyt dansk partnerskab om kvægavlsinnovation

Ny viden om kvægavl skal hurtigere ud at virke hos landmanden. Derfor har SEGES Innovation og VikingDanmark besluttet at indgå et partnerskab, der skal styrke udviklingsarbejde.

Publiceret 13.06.2023

To af Danmarks stærkeste spillere inden for kvægavl rykker sammen i et nyt forpligtende partnerskab. Ud fra devisen ”sammen er vi stærkere” har innovationsvirksomheden SEGES Innovation og foreningen VikingDanmark nu etableret et partnerskab omkring kvægavl. 

Mere effektivt udviklingsarbejde og kortere vej fra ny viden til implementering hos landmanden er hovedårsagerne til etableringen af det nye partnerskab, som kommer til at tage afsæt i en fælles strategisk plan for forskning og udviklingsprojekter og dermed rådgivning af kvægbrugere inden for kvægavl.

- Lidt firkantet, kan man sige, at SEGES Innovation udvikler, og VikingDanmark implementerer. I praksis skaber vi begge innovation, og det gør vi bedst og mest effektivt i tæt samarbejde, både når det drejer sig om større internationale projekter men også om fælles implementering af resultater. Derfor er målet med det nye partnerskab i praksis at skabe større værdi for kvægbrugere, fortæller Anders Fogh, som til daglig er afdelingsleder for avlsværdivurdering i SEGES Innovation.

Anders Fogh bliver ansvarlig koordinator for det nye partnerskab. Fremover vil han og kollegerne fra SEGES Innovations kvægavlsafdeling også være fysisk til stede hos VikingDanmark for at arbejde med udvikling af projekter samt med faglig support til rådgiverne. SEGES Innovation vil dog også fremadrettet samarbejde om uvildig forskning og udvikling, rådgivning og videndeling med alle andre aktører inden for kvægavl i Danmark, herunder landmænd og virksomheder.

Hos VikingDanmark glæder CEO Hans Peter Bay sig over det nye partnerskab med SEGES Innovation:

- Med det nye partnerskab kommer vi til at skabe flere synergier imellem teori og praksis. For eksempel glæder vi os til at kunne sikre et øget samspil mellem vores fælles avlsmål, avlsværdital og virkeligheden ude på staldgangene. Vikings rådgivere og folkevalgte kommer med værdifuld information fra hverdagen i besætningerne, og vi ser frem til at kunne sørge for at den viden kommer hurtigere ind til SEGES Innovation – og at viden fra SEGES Innovation kommer hurtigere ud i besætningerne, siger Hans Peter Bay, VikingDanmark. 

SEGES Innovations Direktør for Innovation Lisbeth Henricksen supplerer: 

- Vi har allerede et godt samarbejde med VikingDanmark, og vi har også igangværende fællesprojekter inden for kvægavl. Med det nye partnerskab vil vi lægge en plan for forskning og udviklingsbehov, som rækker længere frem, og vi får dermed mulighed for at pulje og prioritere vores fælles ressourcer langt mere effektivt, siger hun.

Udmøntningen af det nye partnerskab vil finde sted i hjertet af den danske landbrugs- og fødevareklynge i virksomhedsfællesskabet Agro Food Park ved Aarhus. 

To af Danmarks stærkeste spillere inden for kvægavl rykker sammen i et nyt forpligtende partnerskab.

Om parterne i partnerskabet

VikingDanmark er en forening med rødder tilbage til 1936. 4.330 danske kvægbrugere ejer i dag foreningen, som årligt aflægger mere end 458.000 besøg på landets kvægbedrifter og foretager 1.1 mio. insemineringer. Udover den landsdækkende insemineringsservice og ydelseskontrol, tilbyder VikingDanmark strategisk rådgivning om avl og reproduktion i den enkelte besætning i samarbejde med besætningsejer, medarbejdere, inseminør og rådgiver. VikingDanmarks hovedformål er at sikre kvægbrugerne maksimal indtjening.

SEGES Innovation er en uafhængig innovationsvirksomhed, som realiserer løsninger til fremtidens bæredygtige landbrugs- og fødevareproduktion – både i Danmark og internationalt. Virksomheden kobler faglige indsigter med digitale teknologier, så viden kommer ud at virke i stalden, på marken, ved skrivebordet og i hele værdikæden. Rødderne går mere end 50 år tilbage, da landmandsorganisationer gik sammen om at etablere en landsdækkende virksomhed for udvikling og innovation i Danmarks landbrugs- og fødevareerhverv.

I dag beskæftiger SEGES Innovation ca. 500 medarbejdere, der skaber løsninger i tæt samspil med universiteter, landbrugsrådgivere, fødevareproducenter, energiselskaber, myndigheder og i høj grad også med Danmarks mere end 30.000 landbrug. SEGES Innovation har hovedkontor i Skejby ved Aarhus samt afdelinger i København og Karup J. samt datterselskaberne HortiAdvice i Odense og Datalogisk på Falster.