Ny stærk profil som topchef for SEGES Innovation

Tom Heron bliver den nye topchef for innovationsvirksomheden SEGES Innovation P/S. Dermed sættes en ny stor kapacitet i spidsen for at videreudvikle bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Den geologuddannede Tom Heron er i dag regions- og sektordirektør i den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS med ansvar for fagområder, der også er centrale i SEGES Innovation, heriblandt miljø, bæredygtighed og digitalisering.  

Publiceret 02.05.2023

Tom Heron er ny administrerende direktør for SEGES Innovation P/S og tiltræder stillingen 1. august 2023. For ham bliver det startskuddet på en ny og meget meningsfuld mission:  

- Verden står over for fundamentale og kritisk hastende udfordringer indenfor energiforsyning, biodiversitet, materialer, ressourcer, vand, klimatilpasning, miljø og fødevarer. Landbrugs- og fødevaresektoren er central i forhold til at brødføde verdens voksende befolkning, og produktionen og forbruget af fødevarer skal foregå meget mere bæredygtigt fremover. Her i Danmark har vi et unikt udgangspunkt for at gå at vise nye veje frem, og derfor er det et drømmejob at få lov at lede frontløberen SEGES Innovation i denne essentielle udvikling, siger Tom Heron, der i sin karriere har investeret 26 års engagement i udviklingen af NIRAS som en succesfuld virksomhed og populær arbejdsplads.
Senest har han bestridt to roller hhv. som regionsdirektør for 650 medarbejdere i Region Midt og Region Syd og som faglig sektordirektør for 430 medarbejdere, der globalt arbejder med bl.a. miljøplanlægning. Herudover har den 56-årige geolog også i en fireårig periode fungeret som direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune.  

 Tom Heron, ny administrerende direktør for SEGES Innovation fra den 1. august 2023.

Siden 2018 har afgående direktør Ejnar Schultz stået i spidsen for 500+ medarbejdere i det uafhængige innovationshus for landbrugssektoren og fødevareområdet, SEGES Innovation. Ejnar fratræder sit karrieremæssige livsværk i april 2023 og giver stafetten videre til Tom Heron.  

- Ejnar Schultz efterlader et par meget store sko. SEGES Innovation er en stærk og meget efterspurgt organisation med en unik ekspertise i at koble viden om landbrug og fødevarer med digitale teknologier. Jeg glæder mig meget til at møde og samarbejde med alle mine nye højt kvalificerede kolleger, fortæller Tom Heron. Privat er han bosat i Aarhus med sin kone og tre børn, og i fritiden dyrker han windsurfing, motocross, kapsejlads, skiløb, gåture med hunden Fie og taxakørsel for børnene.  

Indtil Tom Heron tiltræder er Ivar Ravn konstitueret i rollen som administrerende direktør. 

SEGES Innovation har eksisteret i mere end 50 år og har hovedkontor i Skejby i hjertet af fødevareklyngen i Agro Food Park ved Aarhus samt afdelinger i København og Karup J. samt datterselskaberne HortiAdvice i Odense og Datalogisk på Falster.