Ny prognose fra SEGES Innovation viser både fald og stigninger på råvarer i år

Landbrugets priser og omkostninger blev bragt op på et højt niveau efter Ruslands invasion af Ukraine. Priser og omkostninger er siden forblevet høje. I de kommende måneder forventes landbrugets priser at udvikle sig forskelligt. Mælkeprisen ventes at falde, afgrødepriserne forbliver omkring det nuværende niveau, og grisenoteringen ventes at stige. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra SEGES Innovation.

Publiceret 24.02.2023

- Vi har forladt et meget turbulent år, hvor næsten alle råvarepriser og omkostninger steg kraftigt på grund af krigen i Ukraine, som har ført til forstyrrelser af produktion og logistik. På det seneste har de fleste priser dog været let sivende, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES Innovation.

Prisen på grisekød fortsætter op

Prisen på grisekød har i 2022 haltet efter stigningen i omkostningerne, hvilket har forringet griseproducenternes bytteforhold. Griseprisen er nu på vej op igen og forventes at stige yderligere i løbet af foråret og sommeren. 

- Griseproduktionen i EU er faldet kraftigt, og det lægger grunden til yderligere stigninger, selvom efterspørgslen på vores eksportmarkeder er lidt trykket. Vi forventer, at priserne stiger til et niveau som genopretter bytteforholdet for griseproducenterne i år, siger Klaus Kaiser. Han betoner dog, at der vil være store indkomstforskelle som følge af forskelle i selvforsyningsgrad, afdækning af foder og andre omkostninger samt afsætningsforhold.

Uændrede priser på afgrøder

Generelt er prisniveauet på afgrøder faldet lidt siden toppen i 2022. SEGES forventer dog et fortsat højt prisniveau i 2023. Prisen på korn, majs og raps toppede i 2022, mens soja ventes at toppe i 2023.

- Priserne på afgrøder er faldet lidt som følge af en stor høst i 2022, især i Rusland, Australien og Canada samt eksportaftalen mellem Rusland og Ukraine. Der er dog fortsat stor usikkerhed om Ukraines eksport, og lagerniveau i eksportlandene er lavt. Det stiller derfor store krav til den globale høst, hvis vi skal se et væsentligt fald. Helt frem til høsten i 2024 kan vi derfor se et højt prisniveau, forventer Klaus Kaiser. 

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES Innovation.

Prisen på mælk vil falde

Mælkeprisen er faldet fra årets start, efter at have nået historisk høje niveauer i 2022. Faldet forventes at fortsætte gennem 2023 fra det aktuelt stadig meget høje prisniveau historisk set. 

- Den globale mælkeindvejning er så småt på vej opad igen efter en længere periode med fald. Samtidig er efterspørgslen afdæmpet på grund af det høje prisniveau og den generelle økonomiske afmatning. Det vil føre til bedre balance på mælkemarkedet, og priserne vil bevæge sig ned mod et mere genkendeligt niveau, siger Klaus Kaiser.

Renten stiger yderligere i 2023

Markedsrenterne steg betydeligt i 2022. Mens den lange rente er faldet lidt tilbage igen, er den korte rente fortsat på vej op. 

- Så længe inflationen ikke er under kontrol, vil centralbankerne prioritere bekæmpelse af inflationen højest. Den overordnede inflation har toppet, men der er større træghed i kerneinflationen, der er renset for energi og fødevarer. Derfor forventer vi, at renterne fortsætter op i 1. halvår 2023. Set i forhold til landmændenes  omkostninger, så vil renteomkostningerne være det, der tynger mest i regnskaberne i 2023, vurderer Klaus Kaiser.

Se Markedsvurdering for landbrugsprodukter (pdf)