Mælkeprisen foretager en blød landing efter vildt ridt

I de kommende måneder forventes landbrugets priser generelt at vise en let vigende tendens for grisekød og smågrise, mens mælk og afgrødepriserne forbliver på et relativt højt niveau. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra SEGES Innovation.

Publiceret 28.09.2023

Efter udbruddet af krigen mellem Rusland og Ukraine steg råvarepriserne kraftigt, herunder også priserne på landbrugsprodukter. Sidenhen er priserne generelt faldet igen og er næsten tilbage på niveauet før krigen. 

Mælkeprisen steg til historisk høje niveauer ved årsskiftet 2022/23 efter en længere periode med underforsyning på mælkemarkedet. De høje mælkepriser motiverede landmændene til at producere mere mælk. Sidenhen er prisen atter faldet kraftigt, og nu svarer udbuddet nogenlunde til efterspørgslen.

"Efter det vilde ridt det sidste halvandet års tid vurderer vi, at der nu er bedre balance mellem produktion og forbrug. Vi forventer derfor en blød landing for mælkeprisen tæt på det nuværende niveau. Herefter er det op til mælkeproducenterne og forbrugerne," siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES Innovation.

Den største usikkerhed knytter sig til, om økonomien hos mælkeproducenterne hænger sammen. Desuden er der usikkerhed om efterspørgslen fra Kina, som forsøger at øge selvforsyningsgraden, og hvis import svinger meget.

Store forskelle i grisepriserne

Priserne på grisekød og smågrise ventes fortsat relativt høje, men uensartede. Spændet mellem de europæiske og danske priser på grisekød har sjældent været større. Det samme gælder spændet mellem priserne på smågrise i Danmark og udlandet.

"Prisforskellene er store, og de afspejler de forskellige afsætningskanaler og omkostninger i de enkelte 
lande. Produktionen af grisekød kan stige lidt gennem 2024, og det kan føre til vigende priser. Da omkostningerne også falder lidt, kan griseproducenterne opretholde et fornuftigt bytteforhold i 2024," siger Klaus Kaiser.

Han betoner dog, at der er stor spredning som følge af forskelle i omkostninger og afsætningsforhold.

Afgrødemarkedet prissætter risiko lavt

Også afgrødepriserne har været vigende det seneste års tid. Det sker på baggrund af en stor produktion samt en lempeligere risikovurdering.

"Der er betydelige risici i form af krigen i Ukraine, ustabilt vejr, høj inflation og høje renter og svingende energipriser. Alligevel glider kornpriserne af, og der er en tendens til, at markedet prissætter risiko meget lavt i øjeblikket," siger Klaus Kaiser.

Han tilføjer, at der er en vis sandsynlighed for, at priserne vil være let stigende frem mod næste års høst, hvis nogle af risikofaktorerne kommer i spil.

Ny råvareprisprognose

Yderligere information:

Download Markedsvurdering for Landbrugsprodukter 

Abonnenter har adgang til de nye prognosepriser på Farmtalonline.dk fra den 28. september 2023. Næste ordinære ”Markedsvurdering for landbrugsprodukter” udkommer i februar 2024.

Se webinar fra 28.9. 2023 kl. 8.30