Det nye SEGES Innovation lander overskud på 8,3 mio. kr. i 2022

I selskabets allerførste regnskab lægger den uafhængige innovationsvirksomhed SEGES Innovation P/S flot ud med et overskud på 8,3 millioner kroner.

Publiceret 10.05.2023

År 1 for selskabet SEGES Innovation P/S resulterer i sorte tal på bundlinjen. Selvom rødderne i virksomhederne går mere end 50 år tilbage som et samlende hus for udvikling af dansk landbrug og fødevareerhverv, så blev selve selskabet SEGES Innovation P/S først stiftet ved årsskiftet 2021-2022 som følge af en overførsel af aktivitet fra Landbrug & Fødevarer-koncernen. Udskillelsen af SEGES Innovation fra brancheorganisationen L&F skete for at understrege, at selskabets forskning, innovation og formidling altid foregår fuldstændig uafhængigt af særinteresser, herunder erhvervspolitiske interesser.

- Vi er stolte af at kunne lande et samlet overskud på 8,3 mio. kr. i 2022-regnskabet. I og med vi er et almennyttigt selskab geninvesterer vi hele beløbet i yderligere innovation og udvikling af en bæredygtig fødevareproduktion. Resultatet kalder på en stort skulderklap til mine godt 500 kolleger i SEGES Innovation, ovenpå et mildest talt usædvanligt og for mange også bøvlet år, præget af udskillelsesproces og etablering af nyt selskab, siger konstitueret adm. direktør Ivar Ravn, SEGES Innovation. 

SEGES Innovation er en privat, uafhængig, almennyttig, non-profit forsknings- og videnformidlingsorganisation, der udfører forsknings- og innovationsopgaver inden for landbrugs- og fødevarefaglige områder som f.eks. planteproduktion, husdyrproduktion, miljø, klima og bioøkonomi/bioenergi, cirkularitet, biodiversitet, økonomi, virksomhedsledelse samt arbejdsmiljø. Innovationsarbejdet finansieres delvis af midler fra fonde og puljer og SEGES Innovation var involveret i 195 forsknings- og innovationsprojekter i 2022, alle med fokus på en stadig mere bæredygtig fødevareproduktion i bred forstand. 30 af projekterne var alene målrettet udvikling af klimaløsninger i landbrug og fødevareproduktion. 

Luftfoto - Agro Food Park

I 2022 omsatte det nye selvstændige selskab SEGES Innovation P/S for 621,3 millioner kroner. Udover forsknings- og innovationsopgaver, sælger SEGES Innovation digitale løsninger, test, analyser og events til kunder i landbruget, rådgivningsbranchen, fødevaresektoren, energibranchen, finansielle institutioner samt organisationer og offentlige myndigheder. 

Størstedelen af Danmarks ca. 35.000 landmænd bruger SEGES Innovations software, databaser, forsøgsresultater og faglige viden og baserer dermed deres daglige drift på både et dybt datagrundlag og nyeste viden om bæredygtig fødevareproduktion. Vi bidrager aktivt til at øge produktivitet og bæredygtighed og medvirker til at Danmark er et foregangsland, der er respekteret i hele verden, konstaterer innovationsdirektør Lisbeth Henricksen, SEGES Innovation.

Om SEGES Innovation P/S

Virksomheden har hovedkontor i Skejby i hjertet af fødevareklyngen i Agro Food Park ved Aarhus samt afdelinger i København og Karup J. SEGES Innovation kobler dyb viden om landbrug og fødevarer med digitale teknologier og test i løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling i stalden, på marken, i biogasanlægget og i hele værdikæden – fra jord til bord.

Virksomheden er en uafhængig innovationsvirksomhed med 500+ specialister, som arbejder målrettet på at adressere store globale udfordringer: Verdens fødevareproduktion skal øges markant for at kunne dække behovet hos en voksende befolkning. Samtidig skal ambitiøse klimamål indfries for at skabe balance mellem at bruge og beskytte jordens ressourcer til gavn for nuværende og kommende generationer. SEGES Innovation har rødder 50 år tilbage under forskellige navne og konstellationer.