Nyheder og presse

Viden skal ud at virke for at skabe værdi, og derfor prioriterer vi kommunikation højt. Har du brug for en kommentar eller en perspektivering fra en af vores eksperter, så ræk ud.

SEGES Innovation rummer et væld af vidende eksperter, som gerne tilfører nye perspektiver, pointer og nuancer til mediernes gode historier, når det er nyheder, baggrundsartikler, indslag og udsendelser med relation til virksomhedens mange fagområder.

Vi har desuden en stor kontaktflade med hele fødevareklyngens værdikæde fra jord til bord, og vi formidler også gerne kontakt til relevante casepersoner og casevirksomheder inden for vores netværk.

Nyheder