Samarbejde med studerende

Kickstart din karriere hos os

Styrk dine kompetencer og få praktisk erfaring, der rækker ud over studiebøgerne. I SEGES Innovation er vi meget åbne overfor praktik, studiejobs eller projekt- og specialesamarbejder. Ofte har vores studerende lyst til at blive ved os efter endt studie. 

Muligheder hos SEGES Innovation

Praktik: Vi tilbyder praktik inden for SEGES Innovations forskellige forretningsområder. Vi skræddersyr din praktik på baggrund af dine interesser, uddannelser og kompetencer. 

Studiejob: Vi ansætter studentermedhjælpere fra mange forskellige uddannelser som matcher vores fagom-råder. Som studentermedhjælper i SEGES Innovation får du mulighed for at dykke ned i opgaver, der både matcher dit studie og dine interesser. 

Specialesamarbejde: Vi ser stor værdi i at samarbejde med studerende om projekter og specialer. Vi bidrager gerne med data, projekter, sparring osv., hvor det er muligt. 

Fordele ved at være studerende hos SEGES Innovation

Bæredygtig dagsorden: Du kommer til at arbejde på rigtige projekter inden for et forretningsområde. Du kommer med andre ord til at bidrage til vores vision om, at skabe fremtidens bæredygtige fødevarer. 

Fleksibilitet: Dine arbejdstider bliver tilrettelagt så der er tid til både dit studie og eksaminer