Projekter

Ny viden, bæredygtig udvikling og effektive løsninger til fremtidens landbrug. Det er nogle af vores fokuspunkter, når vi hvert år deltager i et stort antal forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter.

Vi formidler løbende resultater til alle relevante interessenter via fagskrifter, digitale og trykte medier, faglige møder og konferencer med videre.

Her kan du se en samlet oversigt med projekter, der er afsluttet fra 2011 og frem. 

Projekter 2022 og frem

Projekter 2011-2021