Biodiversitet

Som Danmarks største arealforvalter spiller landbruget en afgørende rolle for den danske natur.

Blomster og sommerfugl

Med et effektivt og målrettet fokus på at beskytte, forbedre og bevare de eksisterende levesteder, og skabe nye, der hvor det giver faglig mening, kan landbruget bidrage til at bremse og vende den negative udvikling for naturen.

I SEGES Innovation arbejder vi for at finde den rette balance mellem landbrugsproduktion og natur. På et fagligt grundlag viser vi vejen, som landbruget kan gå, for at udvikle god natur, der understøtter en høj biodiversitet og dermed sikre et bæredygtigt landbrug med ”license to produce”.

SEGES Innovation understøtter det gode samspil mellem landbrug og natur ved at levere vidensbaseret rådgivning til alle, der har ansvar for og interesse i natur, for eksempel landmænd, lodsejere, kommuner, rådgivere, virksomheder m.fl.

I alle vores opgaver arbejder vi efter følgende målsætninger:

  • Indsatser for naturen skal være målrettede og omkostningseffektive
  • Bedre integration og samspil mellem natur og landbrugsproduktion
  • Naturforvaltning skal være en attraktiv og anerkendt driftsgren
  • Skabe viden og begejstring for natur i erhvervet
  • Sikre at den nyeste viden bringes i spil

Vi skaber innovative løsninger, samt rådgiver om naturforvaltning og biodiversitet

SEGES Innovations eksperter på området kan hjælpe med konkrete råd om, hvordan den enkelte landmand eller lodsejer kan arbejde med naturforvaltning og biodiversitet på bedriften og om, hvordan de søger relevante tilskud fra myndighederne.

Naturforvaltning styrkes gennem viden og projekter

Vi gennemfører eller deltager i innovationsprojekter både på lokalt og europæisk plan, hvor vi for eksempel undersøger nye og bedre metoder til at holde øje med, analysere og dokumentere indsatser, der skal styrke biodiversiteten.

På den baggrund har vi gennem mange år opbygget stor viden om og erfaring med, hvordan naturen forvaltes bedst muligt med målrettede indsatser.

Find mere information om natur og biodiversitet

I vores faktaark, foldere, vores videoer og podcasts finder du masser af inspiration til, hvordan naturen kan integreres som en attraktiv del af bæredygtig landbrugsproduktion.

Faktaark og foldere om natur og biodiversitet

Videoer om natur og biodiversitet

Podcasts om natur og biodiversitet

Aktuelt