Miljø og natur

SEGES Innovation er en hel central aktør, når der skal findes bæredygtige løsninger, der tilgodeser både natur, miljø og landbrug.

Vi har et indgående kendskab til landbruget samt en stor viden om næringsstoffer og om, hvordan de påvirker miljø, natur og biodiversitet. Vi bringer landmænd, rådgivere, forskere og myndigheder sammen for at skabe fremtidens løsninger til en bæredygtig og ressourceeffektiv produktion, og vi har fokus på, hvordan vi kan nå miljø-, klima- og biodiversitetsmålene, samtidig med, at vi opretholder en bæredygtig landbrugsproduktion.

Vi kommer gerne ud og drøfter hvilke konkrete tiltag, der kan gøre en bæredygtig forskel i dit lokalområde – ikke to landskaber er ens, og vi arbejder for løsninger, der er lokalt forankrede og optimerede til de enkelte områder.