Landbruget som leverandør af grøn energi

Landbruget er en central leverandør af restprodukter såsom halm, gylle og organisk affald, der bruges til produktion af grøn energi i Danmark.

Bioraffinering

Udover føde til dyr og mennesker producerer danske landmænd også materiale til grøn energiproduktion. Det sker i form af biogas fra restprodukter som f.eks. halm, gylle og organisk affald. Afbrænding af halm anvendes også i stor til kraftvarmeproduktion, og på sigt vil landbrugets ressourcer også indgå i andre nye teknologier såsom pyrolyse og grøn bioraffinering.

Hos SEGES Innovation er vi eksperter i samspillet mellem landbrugsproduktionen og energiteknologierne, og hvordan man sikrer maksimal effekt af teknologierne. Derfor er vi involveret i mange forskellige innovations- og udviklingsprojekter, der bidrager til at styrke både de økonomiske, klimamæssige og miljømæssige gevinster ved biogas- og bioraffineringsteknologier. Vi har bl.a. stået i spidsen for at få udviklet og demonstreret designergylle, der giver biogasanlæg mulighed for at levere skræddersyede gødningsprodukter, der passer til den enkelte bedriftsbehov.

Vi rådgiver også bl.a. biogasanlæg i, hvordan de kan producere biogas mest bæredygtigt og hvordan de maksimerer den grønne værdi af biogassen.

Læs eller hent flyer om vores biogasrådgivning 

Bæredygtige alternativer til import af soja

Med grøn bioraffinering går høj produktivitet og lav miljøbelastning hånd i hånd. SEGES Innovation arbejder sammen med forskere fra universiteterne og private ingeniørvirksomheder om at udvikle nye metoder og effektive systemer, der kan gøre produktion af grønne proteiner ved hjælp af bioraffinering attraktivt for dansk landbrug. 

Find mere information om vores arbejde med grøn bioraffinering her: 

Aktuelt