Klimaneutrale fødevarer – fra mark til madpakke

Projekt ZERO handler om at producere klimaneutralt rugbrød og havregryn. Ambitionen er at opnå klimaneutralitet inden for produktets egen værdikæde.

I løbet af tre år skal innovationsprojektet ZERO skabe ny viden og udvikle konkrete metoder til klimaneutralt rugbrød og havregryn. Det forventes også, at projektet vil inspirere til etablering af klimaneutrale værdikæder for endnu flere produkter.

Livscyklus analyse giver dokumentation fra vugge til grav

En central del af projektet er, at vi foretager en Livscyklus Analyse (LCA) af de udvalgte produkter for at dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning.

Livscyklusanalysen foregår konkret ved, at vi udvikler en digital model af hele produktionsprocessen. Lige fra hjælpestofferne produceres (gødning, maskiner, såsæd mm.) til kornet sås på marken og helt frem til, at rugbrødet eller havregrynene er spist hos forbrugeren. Vi indsamler og fodrer modellen med primære data fra jord til bord, hvorefter vi kombinerer analysens resultater med vores store erfaring og viden om klimavirkemidler.

Herefter kan vi identificere, hvilke virkemidler, som kan implementeres for at producere reelt klimaneutrale rugbrød og havregryn. Vi arbejder efter PEF-standarden (Product environmental footprint), hvilket gør det muligt at verificere metoden og analysen kan derfor bruges i markedsføring af produkterne.

Klimaaftryk neutraliseres med kendte klimavirkemidler

Projektet sætter kendte klimavirkemidler i spil, blandet andet nitrifikationshæmmere og grøn ammoniak. 
Derudover omdannes halmen fra havren og rugen til biokul, som føres tilbage til jorden og derved opnås der er lagring af kulstof, som kan neutralisere klimaaftrykket fra produktionen, forarbejdning, transport og bortskaffelse af produkterne. 

På den måde vil produkterne være klimaneutrale år efter år.

Biokul: Halm fra marken undergår en iltfri forbrænding (pyrolyse) hvorved der dannes biokul. Biokul indeholder meget stabilt kulstof, som medvirker til en kulstoflagring, når biokul tilbageføres til marken. 

Nitrifikationshæmmere: Når kvælstof tildeles marken omdannes den af mikroorganismer i jorden hvorved der dannes lattergas. Ved brug af nitrifikationshæmmere bremses denne omsætning hvorved lattergasudledningen mindskes.

Grøn ammoniak: Gødskning foretages med grøn ammoniak som er produceret ved brug af vedvarende energikilder. Reduktionen af klimagas-udledningen sker her indenfor produktets værdikæde – i modsætningen til brugen af klimakreditter, hvor reduktionen af klimagas-udledning finder sted udenfor værdikæden

FAKTA: Hvad er en Livscyklus Analyse?

Livscyklus Analyse (LCA) er en anerkendt metode til at kortlægge hvilke miljø- og klimapåvirkninger produktionen af et givent produkt medfører. 

I en LCA har man ikke kun fokus på selve produktionsprocessen, men også på produktionen af hjælpestofferne og bortskaffelsen af rester fra produktionen. Dermed får producenten et dybdegående billede af produktets miljø- og klimapåvirkning fra vugge til grav, og kan bruge analysen til at forbedre sit produkt. Hvis en LCA verificeres af 3. part kan resultaterne også bruges til ekstern kommunikation af et produkts miljø- og klimaaftryk.

Læs mere om LCA

Om Projekt ZERO

Projektet er søsat af SEGES Innovation i et tæt samarbejde med en lang række partnere fra den danske fødevarebranche: COOP, Kohberg, Valsemøllen, Aarhus Universitet, Stiesdal SkyClean, Skovgaard Energy, BASF, Bureau Veritas, Fjordland og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Projektet begynder 1. januar 2023 og fortsætter frem til 31. december 2025. Det samlede budget udgør 10,7 mio.kr. Heraf er 4,9 mio. kr. finansieret af Landbrugsstyrelsen. 

Læs mere om projekt ZERO

 

Aktuelt