Klima og miljøteknologier

I SEGES Innovation arbejder vi på at måle og nedbringe udledning af klimagasser, ammoniak og lugt fra husdyrproduktionen. Det gør vi ved teste og udvikle nye løsninger.

Aktuelt