Klima

Landbrugssektoren er helt central, når verdens voksende befolkning skal brødfødes, samtidig med at vi alle skal bidrage til at indfri ambitiøse klimamål. SEGES Innovation viser vejen, der skal sikre fremtidens bæredygtige landbrug i Danmark og internationalt.

Hos SEGES Innovation kombinerer vi dyb faglig viden med praksisnære data via de nyeste digitale teknologier for at skabe innovation, der understøtter en bæredygtig fødevareproduktion. Vi samarbejder med landmænd, virksomheder og forskere om at skabe løsninger, der kan bruges i stalden, i marken og i hele værdikæden fra jord til bord. Vi bidrager med viden i verdensklasse til rejsen frem mod en bæredygtig og ressourceeffektiv landbrugsproduktion med et af de laveste klimaaftryk i verden.