Plantebaseret kost

Plantebaserede fødevarer er en vigtig ingrediens i opskriften på et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Forbrugerne efterspørger i stigende grad plantebaserede fødevarer som er smagfulde, sunde, sikre og sporbare og samtidig bæredygtige i forhold til klima og miljø. Men i dag er mange plantebaserede fødevarer baseret på importerede råvarer, for eksempel soja, som har et relativt højt CO2-aftryk.

Heldigvis er der et stort potentiale i Danmark for dyrkning af flere plantebaserede proteinkilder til fødevarer, for eksempel ærter, men også andre proteinrige bælgfrugter som linser, kikærter, hestebønner og lupiner.

Hos SEGES Innovation understøtter vi dansk produktion af plantebaserede fødevarer til mennesker og bidrager dermed til den grønne omstilling af fødevaresektoren og en mere bæredygtig produktion af fødevarer i fremtiden. Det gør vi ved at styrke forbindelserne i værdikæderne inden for den plantebaserede fødevareproduktion hele vejen fra jord til bord.

Vi understøtter en dansk produktion af plantebaserede fødevarer:

  • Skaber kontakt og dialog mellem planteavlere og fødevarevirksomheder – med fokus på at understøtte forretningsmuligheder og afsætning.
  • Identificerer og tester funktionelle, sensoriske og ernæringsmæssige egenskaber hos forskellige afgrøder og sorter af afgrøder, som kan øge kvaliteten af fødevareprodukter og dermed styrke konkurrencedygtigheden.
  • Udarbejder livscyklusanalyser for landmænd og fødevarevirksomheder, som viser hvilke led i produktionskæden, der har størst CO2-ækv. emission. Dette gør det muligt at identificere områder, hvor aktørerne kan implementere tiltag for at opnå en mere bæredygtig produktionskæde.
  • Rådgiver om dyrkning og håndtering af afgrøder til plantebaserede fødevarer. Et eksempel er vores dyrkningsvejledninger til forskellige afgrøder, f.eks. bælgplanter til konsum.

Vi samarbejder med

De danske landmænd, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, DLG, Teknologisk Institut, Dragsbæk, Nordic Seed, Naturli, Orkla, Food & Bio Cluster Denmark, Landbrug & Fødevarer, Carlsberg, DRYK, Crispy Food, Organic Plant Protein, Cosucra, DAKOFO, Chr Hansen, Novozymes, Danish Crown, Arla Foods, Siccadania, Sejet, Baltic Pulses & Proteins, Dansk Vegetarisk Forening, Food Organisation of Denmark, Plantebaseret Videnscenter, Økologisk Landsforening, Agro Alliancen, Food Nation, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet, Aalborg Universitet, Tænketanken Frej og mange flere.

Links til aktuelle projekter

KlimÆPro

Projekt Zero

Cleverfood (EU projekt)

Sunde & velsmagende økologiske bælgfrugter

Aqrifood

Aktuelt