Optimeret biomasse og næringsstofdistribution

Når vi sikrer en effektiv udnyttelse af ressourcer i planteproduktionen, reducerer vi samtidig klimaaftrykket og minimerer belastningen af miljøet.

Marksprøjte

Hos SEGES Innovation arbejder vi på, at dansk landbrug skal bidrage betydeligt til den grønne omstilling, samtidig med at vi opretholder en økonomisk bæredygtig planteproduktion. Vores arbejde kommer til udtryk på flere fronter: 

Biomasse til energiproduktion

Vi ønsker at skabe optimale forhold for at udnytte den biomasse, landbruget producerer i form af husdyrgødning, halm og efterafgrøder. Vi arbejder for at udnytte biomasse til energi- og varmeproduktion, når det er økonomisk rentabelt for landmanden og for samfundet. Det gør vi i samarbejde med en række forskellige aktører, for eksempel landmænd, rådgivere, biogasbranchen, universiteter og andre.

Optimal fordeling af næringsstoffer

Vi har fokus på balancen mellem at sikre planternes optimale næringsstofbehov, at minimere tabet af næringsstoffer til miljøet og at understøtte landmandens økonomi. En vigtig del af vores arbejde er at udvikle ny viden både om næringsstofindholdet i forskellige typer gødning, og om hvordan næringsstoffer kan omfordeles mere effektivt, for eksempel via præcisionsgødskning. SEGES Innovation har udviklet modeller til omfordeling både inden for og mellem marker, og vi leverer hele tiden nye data, der sikrer, at modellerne er opdaterede. 

Stærke data giver stærke digitale værktøjer

Hvert år gennemfører vi en lang række markforsøg og undersøgelser i samarbejde med forskere, planteforædlere, lokale rådgivere, landmænd, virksomheder eller andre aktører. På baggrund af de omfattende data fra markforsøgene udvikler vi innovative, digitale produkter, som gør vores viden konkret og anvendelig for kunder og samarbejdspartnere.

For eksempel har vi udviklet avancerede, digitale værktøjer til effektiv gyllehåndtering, til estimering af kvælstof- og kulstofindhold i efterafgrøder, til omfordeling af næringsstoffer inden for og mellem marker mm.  

Se alle vores digitale produkter

Aktuelt