Data skaber grundlaget for fremtidens planteproduktion

Tre årtiers dataindsamling via markforsøg, digitale registreringer og dokumentation skaber fundamentet for innovation og udvikling af planteproduktionen, bl.a. ved brug af nyeste digitale værktøjer.

Drone over mark N forsøg

SEGES Innovation har gennem de seneste tre årtier opsamlet massive mængder data fra dansk planteavl. Data med et nærmest uendeligt potentiale for at understøtte alle, der indgår i branchens værdikæde, når der skal identificeres nye muligheder og træffes vigtige beslutninger om proces- og ressource-optimering. Især hvad angår grøn omstilling og de øgede krav til dokumentation af blandt andet klimaaftryk og sporbarhed.

SEGES Innovation udvikler og udbyder en række innovative digitale produkter, som booster planteavlere, rådgivere, leverandører og aftagere af landbrugets produkter med detaljeret viden om primærproduktionen, og som kan omsættes til direkte handlinger i marken eller videre i fødevarekæden.

I dag kan vi levere viden og rådgivning, der er helt specifik for den enkelte mark eller for det enkelte produkt. Det kan vi, fordi vi kombinerer vores databaser, der indeholder de nyeste og mest relevante data, med avancerede analysemetoder inden for AI og cloud-løsninger.

TraceIT: Sporbarhed af fødevareproduktionen

TraceIT er en digital platform, som leverer sporbarhed gennem værdikæden fra jord til bord, så aftagerne af landmandens produkter let og ubesværet kan modtage, opbevare og tilgå data for det handlede produkt. Det kan for eksempel være data (på mark- eller produktniveau) om brugen af pesticider, gødning, slam, PFAS, CO2-aftryk med mere.

Når data overføres fra primærproducentens databaser til TraceIT overdrages dataejerskabet til aftageren, som dermed har fuld dokumentation for det handlede produkt.

Platformen sikrer en transparent overførsel af data mellem primærproducenten og aftageren.

eGylle: Data om nærringsstofferne i gylleudbringning

eGylle digitaliser dataflowet i forbindelse med udbringning af gylle og giver landmanden en langt bedre styring af næringsstofferne end hidtil, fordi der erfaringsvis er stor forskel på planlagte data og reelle data om gylleudbringning.

Gylleudbringningsopgaver planlægges i MarkOnline/CropManager, og opgaven sendes til traktorterminalen, så gyllepiloten kender den konkrete opgave for den enkelte mark. Relevante data opsamles på gyllevognen og sendes retur til CropManager/MarkOnline. 

I CropManager/MarkOnline beregnes kvælstofudnyttelsen ved at kombinere opsamlede og meteorologiske data. Samtidig opdateres markplanen med registrerede gyllemængder og beregnet kvælstofudnyttelse.

Et udvalg af de modeller, der er tilgængelige i CropManager

Aktuelt