Bæredygtig planteproduktion

Fremtidens bæredygtige planteproduktion er dybt afhængig af specialviden om alt fra planteværn og næringsstoffer til præcisionsjordbrug og andre dyrkningsstrategier. Den viden kan SEGES Innovation levere – både i bredden og i dybden.

Hver dag arbejder vores plantefaglige specialister på at skabe og formidle viden, der bidrager til bæredygtig planteproduktion nu og i fremtiden. 

Gennem markforsøg og tværfaglige projektsamarbejder med planteforædlere, landmænd, rådgivere, virksomheder og forskere i ind- og udland er vi med til at sikre et stærkt vidensgrundlag for optimal anvendelse af dyrkningsstrategier, planteværn og næringsstoffer. Det skaber værdi for landmandens markdrift og reducerer samtidig miljø- og klimabelastningen.