Effektiv kvægproduktion

En effektiv udnyttelse af ressourcerne er afgørende for en bæredygtig kvægproduktion i form af god produktionsøkonomi samt lavest mulige aftryk på klima og miljø.

Ko Slikker En Persons Hånd

I SEGES Innovation arbejder vi kontinuerligt med at forbedre ressourceudnyttelsen bl.a. ved at forbedre udnyttelsen af foderets næringsstoffer og mineraler. Det sker gennem en række innovationsprojekter indenfor avl, fodring og sundhed. 

Vi arbejder løbende med at tilpasse energi- og næringsstofnormerne, så de afspejler dyrenes behov så godt som muligt i forhold til deres produktion. Vi arbejder f.eks. med fasefodring af protein til malkekøer, hvor køernes tildeles en ekstra mængde aminosyrer i den allerførste tid efter kælvning og derefter trappes ned, så den samlede tildeling af protein over hele mælkeproduktionsperioden bliver lavere end ved traditionel fodring. Desuden arbejder vi med at undersøge dyrenes mineralbehov, så der ikke sker en overforsyning, der både kan give sundhedsproblemer hos dyrene og belaste miljøet unødigt med udskillelse af overskydende mineraler.

Vi arbejder også med, hvordan man kan tildele foderrationen, så dyrene får præcist den planlagte sammen-sætning og mængde af næringsstoffer. Det sker bl.a. via digitale foderstyringsværktøjer som in-line NIR.

Aktuelt