Datadreven kvægproduktion

Datadrevet management har et stort potentiale i kvægproduktionen, og datadrevet innovation er et vigtigt indsatsområde i SEGES Innovation

Køer I Stald Set Oppefra Fra Overvågningskamera

Kvægproduktionen i Danmark har en stor fordel i, at en meget stor del af kvægbrugerens data er samlet i Kvægdatabasen. Det gælder både data om det enkelte dyr som mælkeproduktion, reproduktion, sundhed, m.v. samt data om den samlede produktion, foderomsætning og økonomi. Disse data kan desuden kobles med data fra Dansk Markdatabase og Økonomidatabasen.

SEGES Innovations store datakilder giver både basis for udvikling af stærke digitale managementværktøjer i den daglige ledelse på kvægbedrifter bl.a. i managementværktøjet Dairy Management System (DMS) og EasyCow samt udvikling af ny viden om sammenhænge mellem inputfaktorer, management, produktion, sundhed, dyrevelfærd og økonomi.

Vi arbejder målrettet med at udvide anvendelsen af data på kvægområdet, f.eks. i form af partnerskaber, hvor data kan udnyttes på tværs af platforme og virksomheder til gavn for hele fødevareklyngen.

Se vores digitale værktøjer

Aktuelt