Bedre dyrevelfærd i kvægstalden

Et højt niveau af velfærd og sundhed er afgørende for en bæredygtig kvægproduktion.

Malkekvæg Fritgående I Løsdriftsstald

I SEGES Innovation arbejder vi på en række områder med at forebygge kvægsygdomme og opretholde en høj dyresundhed og -velfærd. Det gælder f.eks. i form af smittebeskyttelse – både internt i besætningen og mellem besætninger – hvor vi undersøger logistik, smitteveje og adfærd. 

Vi arbejder særligt med forebyggelse og behandling af yverbetændelse, som er den mest tabsvoldende sygdom i kvægbruget. Det sker bl.a. ved at afsøge nye behandlingsstrategier og undersøge de bakterier, der forårsager yverbetændelse, hvilket også skaber forudsætning for en betydelig reduktion i antibiotikaforbruget. 

På kalveområdet undersøger vi den forebyggende effekt af at scanne kalvene for lungeinfektion i forbindelse med indsættelse i slagtekalvebesætninger. Det giver mulighed for at gruppere kalvene efter sundheds-status og dermed reducere den interne smitte i besætningen.

Høj fødevaresikkerhed og dyrevelfærd

Vi overvåger og forebygger generelt smitsomme kvægsygdomme for at opretholde Danmarks høje veterinære niveau, der er en forudsætning både for høj fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, eksport og økonomisk bæredygtig produktion. Det sker bl.a. ved løbende at udtage og analysere tankmælksprøver og blodprøver fra slagtedyr for antistoffer.

Vi arbejder også særligt med dyrevelfærd bl.a. i forhold til staldindretning, hvor vi undersøger muligheden for at bruge dyrevelfærdsbaserede indikatorer til at vurdere og dokumentere dyrevelfærden. Desuden arbejder vi med at udvikle kælvningsafdelingen i malkekvægbesætninger, så den bedst muligt tilgodeser både koens og kalvens adfærdsmæssige behov samt smittebeskyttelse og landmandens ønsker til et fleksibelt og arbejdsvenligt staldsystem.

Aktuelt