Høj dyrevelfærd i grisestalde

Et højt niveau af velfærd og sundhed er afgørende for en bæredygtig og rentabel griseproduktion.

Smågrise med mor

I SEGES Innovation arbejder vi med dyrenes adfærd og skaber ny viden om dyrevelfærd og management af alle dyregrupper i griseproduktionen. 

Forskning i sygdomme og smittebeskyttelse bidrager desuden med meget afgørende viden om, hvordan griseproducenterne kan forhindre introduktion af nye smitstoffer, forebygge sygdomsudbrud og nedbringe smittepresset samt hvordan der opretholdes en høj sundhedsstatus i en griseproduktion.  

Vi har fokus på at belyse sundhed og økonomi ved smitte med virus i grise for at bibringe griseproducenterne vejledninger for håndtering af virusinfektionerne med mindst muligt produktionstab. Derudover arbejder vi på at målrette og reducere antibiotikaforbruget, og indenfor so-og pattegriseoverlevelse afdækker vi årsagssammenhænge og afprøver interventioner, der kan bidrage til en øget overlevelse og velfærd.

Aktuelt