Effektiv griseproduktion

I SEGES Innovation har vi fokus på at sikre bæredygtig griseproduktion gennem arbejde med fodereffektivitet, klimatiltag og miljø under hensyn til griseproducenternes bundlinje

Små Grise I Bås

Det sker især ved at undersøge mulighederne for at maksimere udnyttelsen af foderets næringsstofindhold. 

En effektiv ressourceudnyttelse sker også gennem undersøgelser af de mest effektive produktionsformer og den bedst mulige udnyttelse af staldkapacitet og arbejdsindsats.  

Vi arbejder blandt andet med dokumentation af fodermidlers fordøjelighed og optimering af næringsstof-indhold i foderet til alle dyregrupper. Vi laver også besætningsafprøvninger af, hvordan foderudnyttelse og produktivitet udvikler sig ved brug af forskellige fodermidler. 

I andre projekter forsøger vi at udnytte anlæggets kapacitet bedst muligt og sikre, at den arbejdsindsats der lægges i staldene, målrettes de nødvendige aktiviteter.

Aktuelt