Datadreven griseproduktion

En række af SEGES Innovations projekter inden for griseområdet har fokus på datadreven innovation og udvikling af digitale værktøjer

Halvvoksne Grise I Bås

En række af SEGES Innovations projekter inden for griseområdet har fokus på datadreven innovation og udvikling af digitale værktøjer.

Ved at udnytte datakilder sikrer vi et solidt grundlag for analyser af en griseproduktion og nyttige dokumentationsværktøjer til den enkelte svineproducent. Vi skaber viden om sammenhænge, herunder bl.a. velfærds- og produktionsparametre, så erhvervet kan tage rettidige beslutninger på forskellige niveauer, både i den daglige drift på besætningsniveau og på landsplan.

De digitale værktøjer skal hjælpe producenterne i stalden. Det sker f.eks. gennem klimafoderdatabasen, der kan beregne både næringsstofindhold og klimaaftryk i foderblandinger eller gennem ESGreenTool der kan beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift.

læs mere om ESGreentool

Find mere information om datadreven griseproduktion

Læs mere om Klimafoderdatabasen

Få overblik over søer og pattegrises overlevelse på SEGES Insight 

Få mere information om griseproduktion

Aktuelt