Effektiv fjerkræproduktion

Bæredygtig fjerkræproduktion stiller krav til effektivitet og ressourceoptimering. Samtidig er fjerkræ en af løsningerne på klimaudfordringerne. SEGES Innovation kan hjælpe dig videre.

En Flok Af Voksne Fjerkræ I Stald

Fjerkræproduktion er en vigtig del af løsning på klimaudfordringerne, og i SEGES Innovation støtter vi op om, at danske fjerkræproducenter udvikler sig i en endnu mere bæredygtig og ressourceoptimeret retning – både når det gælder konventionelle og økologiske produktionssystemer.

Fjerkræproducenter er top specialiserede og meget effektive i forhold til at levere sunde animalske produkter (kød og æg) med et ekstremt lavt klimaaftryk, og som opfylder de ypperste krav inden for fødevaresikkerhed og kvalitet.

Den bæredygtige fjerkræproduktion understøtter vi blandt andet ved at arbejde med klimaaftryk på bedrifts- og produkt niveau, ændring af foderets klimaaftryk og via metoder som reducerer udledninger af fosfor og kvælstof samt gennem arbejdet med dyrevelfærd og biodiversitet:

Reduceret klimaaftryk

Vi tester, hvordan man ved at erstatte soja med protein fra lokalt dyrkede mikroalger og bælgplanter kan reducere klimafodaftryk pr. kg foder og minimere overfodring af fjerkræ med protein.

Reduceret udledning af fosfor og kvælstof til jord, vand og luft

For at beskytte naturfølsomme områder undersøger vi blandt andet, hvordan indhold af fosfor kan reduceres, hvis æglæggende høner har adgang til en grov calciumkilde. Vi laver også forsøg med, hvordan LED-lys i forskellige farver kan forbedre daglig tilvækst og foderudnyttelse hos slagtekyllinger.

Øget dyrevelfærd og biodiversitet

Vi udfører test af forskellige typer af langsomt voksende slagtekyllinger med hensyn til vækstpotentiale, udbytte og trædepudesundhed. Vi undersøger også, hvordan man får flere kyllinger til at gå ud i udearealet og hvordan plantning af træer og buske i udearealer kan gøre det mere attraktivt for fugle og insekter mv.

Læs om vores arbejde med reduceret klimaaftryk - ProLocAL

Aktuelt