Bedre dyrevelfærd for slagtekyllinger

Et højt niveau af velfærd og sundhed er afgørende for en bæredygtig fjerkræproduktion.

Små Kyllinger i Flok På Halm

Derfor står SEGES Innovation for at uddanne alle nye kyllingeproducenter i beskyttelse af slagtekyllinger samt god produktionspraksis i forhold til at fremme dyrevelfærd både i stalden, i udearealet og under indfangning og transport inden slagtning.

Vi indgår i en række projekter, som har til formål at forbedre fjerkræets dyrevelfærd. Det gør vi blandt andet ved at:

  • Undersøge hvordan afstamning samt ruge- og/eller fodringsbetingelser påvirker slagtekyllingers udvikling af gang- og benproblemer samt trædepude- og haseforbrændinger.   
  • Udføre kontrol af langsomt voksende slagtekyllinger, så de overholder krav til maksimal daglig tilvækst og undgår fjerpilning og hudskader uden at der skal anvendes restriktiv fodring.

Aktuelt