Bæredygtig husdyrproduktion

I SEGES Innovation tilbyder vi den nyeste specialiserede husdyrviden inden for grise-, kvæg- og fjerkræproduktionen.