Attraktive arbejdspladser

I SEGES Innovation arbejder vi for at styrke det gode arbejdsmiljø i landbruget. Fremtidens attraktive arbejdspladser er afhængige af et godt arbejdsmiljø for alle ansatte på bedriften.

Person Med Nøgler Foran Maskine

Vi har en professionel og tværfaglig tilgang til at understøtte og udvikle bedriftens arbejdsmiljø. Vi baserer vores tilgang på dybdegående viden og erfaringer fra videnskab og virkelighed samtidig med, at vi holder os opdaterede på ny viden og teknologi.

I den nyeste CAP-reform er social konditionalitet (krav vedrørende klima, miljø, folkesundhed, plantesundhed og dyrevelfærd) integreret for at sikre øget fokus på blandt andet arbejdsmiljø. Da ESG indeholder både arbejdsforhold og socialt ansvar, er der i dag mere end nogensinde fokus på investering i trivsel, sundhed og sikkerhed – parametre, der i fremtiden vil indgå i den samlede vurdering af kreditværdighed og bæredygtighed. 

Vi understøtter denne udvikling, dels ved at informere om lovgivning, forebyggelsesindsatser og risikoområder, dels ved at facilitere implementering og udvikle værktøjer og digitale produkter, der kan gøre det lettere for den enkelte landmand at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø.

Både udviklingsarbejde og formidling foregår i tæt samarbejde med lokale rådgivere, forskere, virksomheder, myndigheder og internationale samarbejdspartnere.

Landbrugets Arbejdsmiljøpris 

På Kærbygård kan alle medarbejdere klare alle opgaver, så fleksibiliteten og variationen er stor. Udover slagtegriseproduktion dyrker teamet en lang række specialafgrøder, så hverdagen er sjov og afvekslende.

Og overalt på gården er der gode tekniske og praktiske løsninger, der øger sikkerheden og minimerer det fysiske slid. Og så er der grin… høje grin og god stemning.

Se videoen og oplev, hvorfor årets pris gik til Kærbygård – og hør, hvor højt sådan en pris egentligt ligger på ”blæreskalaen”…

Sådan kan vi hjælpe dig med et sundt arbejdsmiljø

  • Vores hotline hjælper, hvis du eller dine medarbejdere er forulykkede. Ring på tlf.: 87405030
  • Oplæg og kurser om arbejdsmiljø og sikkerhed - F.eks. ved erfamøder eller lignende
  • Hjælp i forhold til ESG – betydningen af at fremme de sociale forhold og afrapportering heraf i en ESG-rapport
  • APV (arbejdspladsvurdering), Kemisk Risikovurdering (CRiskA), årlig arbejdsmiljødrøftelse samt sikkerhedsrundering på bedriften
  • Rådgivning om sundhed og ergonomi

Læs mere om CRiskA

Følg os på Facebook - AgriSafety

Grafik Med Mobilnummer Til Hotline For Tilskadekommende

Aktuelt