Attraktive arbejdspladser

I SEGES Innovation arbejder vi for at styrke det gode arbejdsmiljø i landbruget. Fremtidens attraktive arbejdspladser er afhængige af et godt arbejdsmiljø for alle ansatte på bedriften.

Vi har en professionel og tværfaglig tilgang til at understøtte og udvikle bedriftens arbejdsmiljø. Vi baserer vores tilgang på dybdegående viden og erfaringer fra videnskab og virkelighed samtidig med, at vi holder os opdaterede på ny viden og teknologi.

I den nyeste CAP-reform er social konditionalitet (krav vedrørende klima, miljø, folkesundhed, plantesundhed og dyrevelfærd) integreret for at sikre øget fokus på blandt andet arbejdsmiljø. Da ESG indeholder både arbejdsforhold og socialt ansvar, er der i dag mere end nogensinde fokus på investering i trivsel, sundhed og sikkerhed – parametre, der i fremtiden vil indgå i den samlede vurdering af kreditværdighed og bæredygtighed. 

Vi understøtter denne udvikling, dels ved at informere om lovgivning, forebyggelsesindsatser og risikoområder, dels ved at facilitere implementering og udvikle værktøjer og digitale produkter, der kan gøre det lettere for den enkelte landmand at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø.

Både udviklingsarbejde og formidling foregår i tæt samarbejde med lokale rådgivere, forskere, virksomheder, myndigheder og internationale samarbejdspartnere.

Landbrugets Arbejdsmiljøpris 

Hvert år uddeler vi Landbrugets Arbejdsmiljøpris, og vinderen i 2022 blev Tilsbæk i Slangerup. 
Her er medarbejderne det vigtigste - spritnye omklædningsrum, fællesrum med udsigt, en effektiv vaskerobot og alt i sikkerhedsudstyr en del af pakken hos Tilsbæk, hvor også dyrevelfærden er prioriteret højt. Medarbejderne passer på hinanden. ”Det er et skønt sted at arbejde,” siger de. 
Se videoen og oplev, hvorfor årets pris gik til Tilsbæk. 

Sådan kan vi hjælpe dig med et sundt arbejdsmiljø

  • Vores hotline hjælper, hvis du eller dine medarbejdere er forulykkede. Ring på tlf.: 87405030
  • Oplæg og kurser om arbejdsmiljø og sikkerhed - F.eks. ved erfamøder eller lignende
  • Hjælp i forhold til ESG – betydningen af at fremme de sociale forhold og afrapportering heraf i en ESG-rapport
  • APV (arbejdspladsvurdering), Kemisk Risikovurdering (CRiskA), årlig arbejdsmiljødrøftelse samt sikkerhedsrundering på bedriften
  • Rådgivning om sundhed og ergonomi

Følg os på Facebook - AgriSafety

Aktuelt